Vastuuvapauslauseke

Sähköinen matkustuslupajärjestelmä (ESTA) vertaa annettuja tietoja lainvalvontaviranomaisten tietokantoihin. Kaikkien Visa Waiver -ohjelman alaisuudessa Yhdysvaltoihin pyrkivien matkustajien tulee hankkia sähköinen matkustuslupa tämän järjestelmän kautta. Ilman voimassaolevaa matkustuslupaa matkustaja ei saa lupaa nousta Yhdysvaltoihin suuntautuvaan lentokoneeseen.

Jos sähköinen matkustuslupahakemuksesi hyväksytään, hyväksyntä vahvistaa sinun olevan oikeutettu matkustamaan Visa Waiver -ohjelman alaisuudessa, mutta se ei takaa maahantuloluvan myöntämistä Yhdysvaltoihin. Yhdysvaltoihin saapuessasi maahantulopaikan tulli- ja rajaturvallisuusviranomainen haastattelee sinut ja voi tehdä päätöksen, jonka mukaan et voi saapua maahan Visa Waiver -ohjelman alaisuudessa tai jostain Yhdysvaltain lakiin perustuvasta syystä.

Sähköiseen matkustuslupahakemukseen saatu kielteinen päätös ei estä sinua hakemasta viisumia Yhdysvaltoihin matkustamista varten.

Kaikkien antamiesi tai kolmannen osapuolen puolestasi antamien tietojen tulee olla totuudenmukaisia. Sähköinen matkustuslupa voidaan peruuttaa milloin tahansa ja mistä tahansa syystä. Tällaisia syitä ovat esimerkiksi uudet hakijaa koskevat tiedot, jotka vaikuttavat luvansaantioikeuteen. Tietoisesta ja tahallisesta väärien tietojen antamisesta sähköisen matkustuslupahakemuksen yhteydessä voi seurata sakko- tai vankeusrangaistus.

VAROITUS: Jos haet maahantulolupaa Yhdysvaltoihin ja maahantulopaikassa Yhdysvaltain tulli- ja rajaturvallisuusviranomainen sallii maahantulon Visa Waiver -ohjelman alaisuudessa (VWP), et saa ohjelman alaisen vierailusi aikana ottaa vastaan luvatonta työtä, käydä koulua tai edustaa ulkomaisia tiedotusvälineitä. Et voi hakea: 1) muutosta ei-pysyvästi muuttavan henkilön tilaan, 2) oleskeluoikeuden pidentämistä tai 3) tilan muuttamista väliaikaiseksi tai pysyväksi oleskeluksi, ellet ole oikeutettu siihen Immigration and Nationality Act -lain pykälän 245(c)(4) mukaisesti. Näiden ehtojen rikkominen johtaa MAASTAPOISTOON.