Tilastotietoja viisumivapausohjelman nojalla suoritetuista saapumisista vuosina 2014–2018

Julkaistu: Jul 14, 2020, Muokattu: Jul 14, 2020 | Tunnisteet: Viisumivapausohjelma, ESTA saapumistilastot

Johdanto

Yhdysvaltain viisumivapausohjelman (VWP) nojalla suoritettuja saapumisia koskevia tilastotietoja kansalaisuuden perusteella jaoteltuna on analysoitu ja tulokset on koottu tähän artikkeliin. Yhdysvaltain kotimaan turvallisuusvirasto (DHS) julkaisee näitä tilastotietoja vuosittain, ja vuoden 2019 tulokset ovat vielä käsittelyssä. Tämä artikkeli nostaa esiin joitakin merkityksellisiä löydöksiä, jotka saatiin tarkastellun ajanjakson tiedoista.  

Mitkä viisumivapausohjelman nojalla suoritetut saapumiset sisältyvät lukuihin?

Yhdysvaltain viisumivapausohjelma

Yhdysvallat hallinnoi viisumivapausohjelmaansa Yhdysvaltain kotimaan turvallisuusviraston kautta. Viisumivapauksien myöntämiseen käytettävä järjestelmä on ESTA, joka tulee sanoista Electronic System for Travel Authorization (sähköinen matkustuslupajärjestelmä). Nämä luvat jaetaan kahteen ryhmään:

  • Väliaikaiset vierailijat, huvimatkat (WT) - tämä on viisumivapausohjelman nojalla matkustavien ESTA-luvan saaneiden yleisin kategoria, matkustaminen turismi- tai vapaa-ajanviettotarkoituksessa.
  • Väliaikaiset vierailijat, työmatkat (WB) - tämä on niiden viisumivapausohjelman nojalla saapuvien kategoria, jotka vierailevat Yhdysvalloissa työasioissa.

Guamin ja Pohjois-Mariaanien viisumivapausohjelma

Tämä raportti sisältää tiedot väliaikaisista huvi- ja työmatkailijoista, jotka ovat saapuneet Guamiin tai Pohjois-Mariaaneille. Tämän kategorian saapumistiedot ovat mukana tilastotiedoissa, mikäli toisin ei ole mainittu.

Yhdysvallat on hallinnoinut Guamin ja Pohjois-Mariaanien maahanmuuttotoimintaa vuodesta 2009 lähtien, vaikka näiden territorioiden vierailuja ei hallinnoida ESTA-järjestelmän kautta. Sen sijaan Yhdysvallat myöntää kävijöille I-94-luvan näille alueille saavuttaessa. Kotimaan turvallisuusvirasto raportoi myös näiden alueiden saapuvien matkailijoiden tilastotiedoista. Niiden 39 maan kansalaiset, jotka ovat oikeutettuja hakemaan Yhdysvaltain viisumivapautta, ovat myös oikeutettuja hakemaan viisumivapautta Guamiin ja Pohjois-Mariaaneille, kuin myös Hong Kongin, Malesian, Naurun ja Papua-Uuden-Guinean kansalaiset.

Yhdysvaltain viisumivapausohjelman nojalla saapuneiden määrä kasvoi vuosi vuodelta

Viisumivapausohjelman nojalla saapuneiden kokonaismäärä kasvoi joka vuosi välillä 2014–2018. Suurin vuosikohtainen kasvu tapahtui vuonna 2016, jolloin viisumivapausohjelman nojalla saapuneiden määrä kasvoi 2,92 % verrattuna vuoteen 2015. Pienin kasvu oli vuotta aiemmin, eli vuonna 2015, jolloin saapuneiden määrä lisääntyi vuoteen 2014 nähden vain vaatimattomat 0,33 %.  Alla oleva taulukko näyttää viisumivapausohjelman nojalla saapuneiden vuosikohtaisen kokonaismäärän pelkästään Yhdysvaltoihin ESTA-luvalla saapuneiden turismimatkailijoiden (WT) ja työmatkailijoiden (WB) osalta.

Vuosi

Yhdysvaltain viisumivapausohjelman ESTA-luvalla saapuneet (vain WT ja WB)

Vuosittainen kasvu

2018

22 831 551

2,32 %

2017

22 313 867

2,22 %

2016

21 828 341

2,92 %

2015

21 208 668

0,33 %

2014

21 138 091

-

 

Etelä-Amerikka on vastuussa suurimmasta kasvusta alueellisessa jaossa

Viisumivapausohjelman nojalla matkustaneiden Etelä-Amerikan passion haltijoiden määrä kasvoi 528 % vuosina 2014–2018. Tämä kasvu saattaa suurimmaksi osaksi johtua siitä, että Chile liitettiin viisumivapausohjelmaan 31. maaliskuuta, 2014. Aasian maista saapuvien viisumivapauskelpoisten matkustajien määrä kasvoi toisiksi suurimmalla vauhdilla, 10,38 % vuosien 2014 ja 2018 välisenä aikana, kun taas eurooppalaisten passien haltijoiden saapuminen viisumivapauden nojalla lisääntyi vain 4,56 % saman ajanjakson aikana. Alla on nähtävissä kattava taulukko alueellisista saapumisluvuista ja vuosittaisesta kasvusta.

Vuosi

Alue

Yhdysvaltain, Guamin ja Pohjois-Mariaanien viisumivapausohjelman nojalla suoritetut saapumiset

Vuosittainen kasvu

2018

Aasia

6 385 584

-1,11 %

2018

Eurooppa

15 548 234

2,69 %

2018

Oseania

1 757 794

-0,66 %

2018

Etelä-Amerikka

315 703

17,49 %

2017

Aasia

6 457 303

6,14 %

2017

Eurooppa

15 141 486

0,23 %

2017

Oseania

1 769 553

3,13 %

2017

Etelä-Amerikka

268 704

18,83 %

2016

Aasia

6 083 747

5,39 %

2016

Eurooppa

15 107 039

2,05 %

2016

Oseania

1 715 904

2,18 %

2016

Etelä-Amerikka

226 127

37,94 %

2015

Aasia

5 772 628

0,69 %

2015

Eurooppa

14 804 108

-0,44 %

2015

Oseania

1 679 277

1,63 %

2015

Etelä-Amerikka

163 928

226,28 %

2014

Aasia

5 732 953

-

2014

Eurooppa

14 870 210

-

2014

Oseania

1 652 353

-

2014

Etelä-Amerikka

50 241

-

 

Etelä-Korea ja Chile ovat etunenässä viisumivapausohjelman nojalla saapuneiden matkailijoiden määrän suurimassa kasvussa

Chilestä viisumivapausohjelman nojalla saapuneiden määrä kasvoi 528 % vuosina 2014–2018. Etelä-Korea sijoittui toiseksi, kasvun ollessa 67,62 % saman ajanjakson aikana. Suurimpien lukujen osalta eniten saapuneita tuli Yhdistyneestä kuningaskunnasta: 22 670 501 saapunutta tarkastellun viiden vuoden aikana. Japani pääsi hyvin lähelle tätä, 18 529 770 saapunutta.

Kokonaisuutena suosituimmat osavaltiot

Yhdysvaltain viisumivapausohjelman nojalla saapuneiden osalta kolme suosituinta osavaltiota olivat New York, Kalifornia ja Florida. Kukin näistä osavaltioista säilytti paikkansa kolmen suosituimman joukossa koko tarkastellun 2014–2018 ajanjakson ajan. Näiden kolmen suosituimman osavaltion saapujamäärät vastasivat yhteenlaskettuna keskimäärin 46,5 prosenttia joka vuosi vuosina 2014–2018. Näillä kolmella suosituimmalla osavaltiolla on paljon tarjottavaa turismi- ja työmatkailijoille, joten niiden suosio ei ollut yllätys. Vähiten suosittuja osavaltioita saapuvien matkailijoiden joukossa olivat Mississippi, Etelä-Dakota ja Länsi-Virginia. Tämä johtuu todennäköisesti vahvojen kuljetusyhteyksien puutteesta sekä siitä, että ne eivät houkuttele turismi- tai työmatkailijoita.  

Osavaltiot, joissa viisumivapausohjelman nojalla saapuneiden määrät ovat kasvaneet eniten

Suurin prosentuaalinen kasvu viisumivapausohjelman nojalla saapuneissa on ollut Rhode Islandilla, kasvun ollessa 38,46 % vuodesta 2014 vuoteen 2018. Tennessee nappasi toisen sijan samalla ajanjaksolla 31,43 % kasvulla. Vaikka ne osavaltiot, joissa kasvu oli suurinta, eivät päässeet kolmen suosituimman joukkoon, tai edes kymmenen suosituimman osavaltion joukkoon viisumivapausohjelman nojalla saapuneiden joukossa, on mielenkiintoista nähdä, miten työmatkailijoiden (WB) ja turismimatkailijoiden (WT) määrät ovat kasvaneet suuresti kyseisissä osavaltioissa.

Osavaltio

2014

2015

2016

2017

2018

Yhteensä

Kasvu

New York

3 924 304

3 957 599

4 081 347

4 256 055

4 413 431

20 632 736

12,46 %

Kalifornia

3 048 692

3 187 496

3 413 268

3 584 736

3 720 362

16 954 554

22,03 %

Florida

2 921 085

3 106 583

3 320 805

3 373 660

3 368 152

16 090 285

15,30 %

Ei tiedossa

3 336 757

2 887 593

2 506 586

2 941 419

2 399 313

14 071 668

-28,09 %

Havaiji

2 031 190

2 028 292

2 037 332

2 191 750

2 250 078

10 538 642

10,78 %

Guam

956 577

1 096 436

1 250 028

787 149

1 152 002

5 242 192

20,43 %

Nevada

784 616

803 227

850 201

875 402

836 445

4 149 891

6,61 %

Teksas

536 579

545 495

655 252

594 144

612 983

2 944 453

14,24 %

Massachusetts

506 908

499 014

526 336

535 978

560 340

2 628 576

10,54 %

Illinois

462 781

466 631

480 686

495 351

505 542

2 410 991

9,24 %

Washington

437 673

444 797

450 571

468 391

497 679

2 299 111

13,71 %

New Jersey

373 028

383 663

401 243

421 920

449 087

2 028 941

20,39 %

Georgia

227 892

239 366

248 272

263 817

263 741

1 243 088

15,73 %

Pennsylvania

188 468

191 286

192 431

192 586

204 764

969 535

8,65 %

Michigan

187 570

185 781

185 679

188 028

187 966

935 024

0,21 %

District of Columbia

193 742

187 677

176 013

191 640

180 668

929 740

-6,75 %

Colorado

173 182

182 823

176 265

180 667

194 346

907 283

12,22 %

Virginia

149 771

153 828

156 688

157 976

154 609

772 872

3,23 %

Nebraska

181 450

190 311

204 580

75 580

54 268

706 189

-70,09 %

Arizona

134 309

132 198

159 230

136 732

136 767

699 236

1,83 %

Pohjois-Carolina

113 855

119 017

126 700

129 806

129 889

619 267

14,08 %

Maryland

105 992

109 988

119 892

119 946

119 022

574 840

12,29 %

Louisiana

105 653

101 918

106 066

109 213

125 591

548 441

18,87 %

Muu

62 800

36 296

60 826

102 739

241 366

504 027

284,34 %

Ohio

97 068

97 809

100 317

102 099

105 525

502 818

8,71 %

Oregon

85 309

92 913

100 188

104 601

101 594

484 605

19,09 %

Connecticut

79 647

80 168

83 931

88 757

89 058

421 561

11,82 %

Minnesota

77 826

76 564

82 092

83 959

86 460

406 901

11,09 %

Tennessee

67 326

71 429

78 310

83 232

88 488

388 785

31,43 %

Utah

60 888

62 642

74 161

76 063

75 170

348 924

23,46 %

Alaska

67 494

66 080

58 575

56 402

61 149

309 700

-9,40 %

Indiana

53 399

56 298

60 062

61 308

62 241

293 308

16,56 %

Etelä-Carolina

55 134

54 679

55 635

61 656

65 736

292 840

19,23 %

Wisconsin

53 205

53 108

55 644

56 307

59 761

278 025

12,32 %

Alabama

53 767

54 840

51 348

47 312

51 739

259 006

-3,77 %

Puerto Rico

44 786

52 429

70 058

61 852

26 084

255 209

-41,76 %

Missouri

39 128

39 731

40 463

42 686

41 795

203 803

6,82 %

Maine

31 565

32 644

31 764

33 376

32 957

162 306

4,41 %

New Hampshire

29 072

29 485

32 051

32 252

33 156

156 016

14,05 %

Kentucky

27 816

28 322

33 919

32 233

31 548

153 838

13,42 %

Vermont

30 070

29 127

26 439

27 461

26 817

139 914

-10,82 %

Montana

26 639

25 480

22 673

25 798

25 504

126 094

-4,26 %

Rhode Island

18 787

20 131

20 562

23 405

26 012

108 897

38,46 %

New Mexico

18 577

17 000

24 731

19 042

17 775

97 125

-4,32 %

Iowa

18 984

18 269

19 039

19 526

19 332

95 150

1,83 %

Oklahoma

17 740

16 729

18 401

16 453

17 021

86 344

-4,05 %

Idaho

14 730

16 539

16 826

17 672

17 516

83 283

18,91 %

Kansas

16 428

16 385

18 009

16 468

15 923

83 213

-3,07 %

Arkansas

13 800

15 464

16 155

14 206

13 609

73 234

-1,38 %

Delaware

13 835

14 328

14 313

14 269

14 308

71 053

3,42 %

Wyoming

11 074

11 286

10 812

12 934

11 580

57 686

4,57 %

Pohjois-Dakota

15 313

11 191

9 092

8 439

8 443

52 478

-44,86 %

Mississippi

10 130

10 514

10 031

10 748

10 780

52 203

6,42 %

Etelä-Dakota

6 189

6 053

5 675

5 969

5 769

29 655

-6,79 %

Länsi-Virginia

5 157

4 989

5 244

5 876

6 054

27 320

17,39 %

 

[1] Sisältää Amerikan Samoan, Pohjois-Mariaanit, Yhdysvaltain Neitsytsaaret ja Yhdysvaltain puolustusvoimien miehittämät asemat.

Vilkkaimmat ja hiljaisimmat kuukaudet

Kun tarkastellaan kalenterikuukausia, vähiten viisumivapausohjelman nojalla Yhdysvaltoihin matkustavia oli tammikuussa, helmikuussa ja marraskuussa. Vilkkaimpia ajanjaksoja ovat kesäkuukaudet heinä- ja elokuu, sekä syyskuukaudet syys- ja lokakuu. Samat löydökset pitävät paikkansa myös aiempia vuosia tarkasteltaessa aikavälillä 2014–2018.

Kuukausi

2014

2015

2016

2017

2018

Yhteensä

tammikuu

1 358 123

1 369 184

1 466 094

1 498 040

1 504 422

7 195 863

helmikuu

1 450 994

1 476 567

1 591 248

1 575 825

1 602 422

7 697 056

maaliskuu

1 696 984

1 793 210

1 916 659

1 747 891

1 962 736

9 117 480

huhtikuu

1 989 469

1 830 234

1 834 961

2 103 454

2 026 869

9 784 987

toukokuu

1 867 337

1 959 455

1 890 223

1 913 783

2 023 215

9 654 013

kesäkuu

1 899 073

1 853 673

1 929 896

1 964 464

1 981 281

9 628 387

heinäkuu

2 264 637

2 297 624

2 336 061

2 363 046

2 409 369

11 670 737

elokuu

2 340 180

2 242 867

2 372 453

2 441 156

2 428 729

11 825 385

syyskuu

2 071 911

2 064 099

2 163 666

2 131 401

2 182 881

10 613 958

lokakuu

2 092 584

2 109 563

2 222 440

2 239 200

Ei tietoja

10 674 046

marraskuu

1 620 817

1 659 280

1 734 750

1 717 064

Ei tietoja

8 293 581

joulukuu

1 819 627

1 862 713

1 940 796

1 929 127

Ei tietoja

9 347 383

Yhteensä

22 471 736

22 518 469

23 399 247

23 624 451

18 121 924

115 502 876

 

Millaiset ihmiset käyvät Yhdysvalloissa?

Seuraava taulukko esittelee kävijöiden jakauman sukupuolen ja ikäryhmän perusteella vuonna 2018. Tuloksista voidaan nähdä, että naisten kohdalla matkaaja on todennäköisimmin 25–29 vuotta vanha. Miehillä hallitseva ikäryhmä on 45–49-vuotiaat. Sekä miesten että naisten kohdalla alle 9-vuotiaat lapset ovat muihin ikäryhmiin verrattuna se ryhmä, jonka vierailu Yhdysvalloissa on epätodennäköisintä. Tämä johtuu todennäköisimmin mahdollisista hankaluuksista, joita vanhemmat saattavat kokea matkustaessaan kansainvälisesti vauvojen, pikkulasten tai lasten kanssa.

Ikäryhmä

naisia

miehiä

Yhteensä

45–49 vuotta

964 467

1 353 876

2 318 343

30–34 vuotta

1 186 890

1 324 155

2 511 045

40–44 vuotta

933 889

1 305 233

2 239 122

35–39 vuotta

973 698

1 286 598

2 260 296

50–54 vuotta

961 129

1 264 804

2 225 933

25–29 vuotta

1 287 333

1 120 935

2 408 268

65 vuotta ja yli

1 035 793

1 039 560

2 075 353

55–59 vuotta

799 546

972 617

1 772 163

60–64 vuotta

650 309

693 229

1 343 538

20–24 vuotta

896 213

676 498

1 572 711

15–19 vuotta

620 487

534 000

1 154 487

10–14 vuotta

463 440

463 290

926 730

5-9 vuotta

360 567

366 769

727 336

alle 5 vuotta

230 581

233 208

463 789

ikä tuntematon

844

797

1 641

Yhteensä

11 365 186

12 635 569

24 000 755

 

Yhteenveto

Nyt kun vuosi 2019 on tullut päätökseensä, odotamme kotimaan turvallisuusviraston tuloksia uusimpien saapujatilastojen suhteen. Jää nähtäväksi, onko kotimaan turvallisuusviraston julkaisemissa vuoden 2019 maahan saapujia koskevissa tilastotiedoissa edelleen nähtävissä viisumivapausohjelman nojalla saapuneiden matkaajien määrän kasvu. Osa vuosina 2014–2018 havaittavissa olleista trendeistä saattaa jatkua, mutta on kuitenkin epätodennäköistä, että viisumivapauden nojalla saapuvien vilkkaimpien ja hiljaisimpien ajanjaksojen kohdalla olisi juurikaan muutosta, eikä muutosta todennäköisesti ole myöskään New Yorkin, Kalifornian ja Floridan suosiossa viisumivapausohjelman nojalla saapuneiden kolmena suosituimpana osavaltiona.

Tietolähteet

1) https://www.dhs.gov/