Terrorismin vastaisen lainsäädännön vaikutukset viisumivapausohjelmaan

Julkaistu: Jun 30, 2020, Muokattu: Jun 30, 2020 | Tunnisteet: ESTA-kelpoisuus, Viisumivapausohjelma

Johdanto

Tammikuussa 2016 Yhdysvaltain hallitus lanseerasi muutoksia viisumivapausohjelmaan edellisen vuoden Improvement and Terrorist Travel Prevention Act -lain myötä. Tämän lain tavoitteena on sulkea ulkopuolelle sellaisten maiden kansalaiset, jotka Yhdysvaltain kotimaan turvallisuusvirasto (DHS) on katsonut terrorismia tukeviksi valtioiksi, mukaan lukien Iranin, Irakin, Sudanin ja Syyrian kansalaiset. Tähän lakiin tehtiin lisäys vuonna 2018, jolloin mukaan lisättiin muita maita, kuten Libya, Pohjois-Korea, Somalia ja Jemen.

Aiheuttavatko aiemmat vierailuni maissa Iran, Irak, Libya, Pohjois-Korea, Somalia, Sudan, Syyria tai Jemen ongelmia ESTA-hakemukseni kanssa?

Laajennetut säännöt koskevat myös ihmisiä, jotka ovat matkustaneet kyseisiin maihin, estäen heitä saamasta viisumivapautta vaikka he muutoin olisivat olleet kelpoisia. Uudet säännöt eivät estä matkustajaa vierailemasta Yhdysvalloissa, mutta sellaisten henkilöiden, jotka ovat aiemmin vierailleet kyseisissä maissa tai omanneet niiden kansalaisuuden, ESTA-lupa joko hylätään tai heidän olemassa olevat lupansa mitätöidään. Näiden matkustajien on siis haettava Yhdysvaltain viisumia ennen saapumistaan Yhdysvaltoihin. Joitakin tapauskohtaisia poikkeuksia saattaa olla riippuen syistä, miksi näihin rajoitettuihin maihin on matkustettu.

Mihin matkustajiin lainsäädäntö vaikuttaa?

Visa Waiver Program Improvement and Terrorist Travel Prevention Act -lain mukaan henkilöt, jotka täyttävät jonkun seuraavista kriteereistä, eivät enää ole kelpoisia matkustamaan tai saapumaan Yhdysvaltoihin viisumivapausohjelman mukaisen viisumivapauden nojalla:

  • Viisumivapausohjelman jäsenmaiden kansalaiset, jotka ovat matkustaneet tai käyneet Iranissa, Irakissa, Libyassa, Pohjois-Koreassa, Somaliassa, Sudanissa, Syyriassa tai Jemenissä 1. maaliskuuta 2011 tai sen jälkeen.
  • C Viisumivapausohjelman jäsenmaiden kansalaiset, jotka ovat myös seuraavien maiden kansalaisia: Iran, Irak, Libya, Pohjois-Korea, Somalia, Sudan, Syyria tai Jemen.

Onko näihin rajoituksiin poikkeuksia?

Uudet säännöt eivät koske niitä viisumivapausohjelman nojalla matkustavia, jotka ovat saattaneet oleskella yllä mainituissa kielletyissä maissa suorittaakseen viisumivapausohjelman jäsenmaan asepalvelusta tai toimiakseen viisumivapausohjelman jäsenmaan sopimustyöntekijänä virallisen roolin hoitamisessa.

Mihin tahansa kyseisistä maista (Iran, Irak, Libya, Pohjois-Korea, Somalia, Sudan, Syyria tai Jemen) matkustaneiden henkilöiden, oli syy sitten virallinen tai sotilaallinen, on syytä ottaa kaikki asiaa koskevat asiakirjat mukaansa saapuessaan Yhdysvaltoihin laillistetun maahantulopisteen kautta. Nämä Visa Waiver Program Improvement and Terrorist Travel Prevention Act -lakia koskevat poikkeukset eivät koske henkilöitä, joilla on jonkun kielletyn maan kaksoiskansalaisuus.

Mitä lisäkysymyksiä ESTA-lomakkeella on?

ESTA-lomakkeelle lisätyt tai lomakkeella muokatut kysymykset ovat seuraavat:

  • Oletko koskaan matkustanut tai oleskellut seuraavissa maissa 1. maaliskuuta 2011 tai sen jälkeen: Iran, Irak, Libya, Pohjois-Korea, Somalia, Sudan, Syyria tai Jemen? Jos kyllä, kerro maa, vierailun ajankohta sekä pääasiallinen syy kyseiseen vierailuun, kuten matkailu, perhe, liiketoiminta, ammattivaihto-ohjelma, kulttuurivaihto-ohjelma, akateeminen syy, viralliset velvollisuudet, asepalvelus, journalismi, humanitaarinen apu, kansainvälinen tai alueellinen organisaatiotyö tai muu syy, jota ei tässä ole listattu.
  • Onko sinulla koskaan ollut toisen valtion myöntämää passia tai kansallista henkilökorttia matkustamista varten? Jos kyllä, sinua pyydetään antamaan näiden asiakirjojen tiedot, mikäli ne ovat hallussasi. Näihin tietoihin kuuluvat myöntäjämaa, asiakirjan tyyppi, asiakirjan numero ja vanhenemisvuosi.
  • Oletko tällä hetkellä jonkun toisen maan kansalainen tai asukas? Jos kyllä, sinua pyydetään antamaan tietoja, kuten kansalaisuutta tai asukkuutta koskeva maa sekä se, miten olet saanut kyseisen kansalaisuuden/asukkuuden.
  • Oletko aiemmin ollut jonkun toisen maan kansalainen tai asukas? Jos kyllä, sinua pyydetään kertomaan minkä maan asukas/kansalainen.
  • Oletko CBP Global Entry Program -ohjelman jäsen? Jos kyllä, sinua pyydetään antamaan CBP Global Entry PASSID / jäsennumero.
  • Sosiaalista mediaa koskevat tiedot. Jos haluat, voit antaa mitä tahansa sosiaaliseen mediaan liittyviä tietoja, jotka koskevat vaikuttamistasi verkossa, kuten alusta ja sosiaalisen median tunnuksesi. Tämä kenttä on vapaaehtoinen.

Mitä voin tehdä, jos olen oleskellut maissa Iran, Irak, Libya, Pohjois-Korea, Somalia, Sudan, Syyria tai Jemen 1. maaliskuuta 2011 tai sen jälkeen?

Vaikka uusi säännöstö ei estä näitä matkustajia saapumasta Yhdysvaltoihin, on heidän haettava viisumia joko Yhdysvaltain suurlähetystöstä tai konsulaatista. Viisumivapausohjelmassa mukana olevien maiden Yhdysvaltain suurlähetystöissä ja konsulaateissa on vain lyhyet jonotusajat viisumihaastatteluun. Lisätietoja viisumin hakemisesta löydät osoitteesta travel.state.gov, ja asuinmaasi alueella toimivan Yhdysvaltain suurlähetystön osoitteen löydät osoitteesta usembassy.gov.

Voit pyytää pikaista viisumihaastattelua, jos sinun on matkustettava välittömästi lääketieteellisten, humanitaaristen tai liiketoimintaan liittyvien syiden vuoksi ja ESTA-lupasi on hylätty tai kumottu uudesta lainsäädännöstä johtuen.

Mitä etua on viisumin hakemisesta ESTA-luvan sijaan?

Viisumi omaa muutamia etuja ESTA-lupaan nähden: viisumi on voimassa jopa 10 vuotta, kun ESTA-luvan voimassaolo on vain 2 vuotta. Viisumi tarjoaa myös mahdollisuuden jäädä Yhdysvaltoihin jopa 6 kuukaudeksi, kun taas viisumivapausohjelma sallii vain 90 päivän oleskelun. Viisumin omaava matkustaja voi myös pyytää oleskeluajan pidennystä yli kuudeksi kuukaudeksi tai hakea muutosta toiseen viisumikategoriaan Yhdysvalloissa ollessaan - kumpikaan näistä vaihtoehdoista ei ole mahdollinen viisumivapausohjelman kohdalla.

Yhteenveto

Uuden lainsäädännön ei odoteta vaikuttavan suurimpaan osaan viisumivapausohjelman maiden matkustajista. Yhdysvaltain kotimaan turvallisuuden ministeri voi lisätä maita nykyiselle listalle milloin tahansa.