Miten maa pääsee osaksi viisumivapausohjelmaa?

Julkaistu: Apr 23, 2020, Muokattu: Apr 23, 2020 | Tunnisteet: Rajaturvallisuus, Viisumivapausohjelma

Johdanto

Viisumivapausohjelma (Visa Waiver Program, VWP) mahdollistaa viisumivapaan matkustamisen Yhdysvaltoihin yli 20 miljoonalle kävijälle vuosittain 39 osallistujamaan kansalaisille ympäri maailman. VWP käyttää monikerroksista turvallisuusjärjestelmää estääkseen mahdollisesti vaarallisia henkilöitä saapumasta Yhdysvaltoihin. Näihin turvatoimenpiteisiin lukeutuu VWP-matkustajien perusteellinen seulonta ennen Yhdysvaltoihin lähtöä, useassa kohdassa matkustajan matkan aikana sekä Yhdysvaltoihin saavuttaessa. Puolan liityttyä hiljan viisumivapausohjelmaan, on julkisesti herännyt uudelleen mielenkiinto siitä, mitä maalta vaaditaan, jotta se voi liittyä ohjelmaan.

Mitä taloudellista hyötyä maan lisääminen viisumivapausohjelmaan tuo mukanaan?

Kaikki maat eivät voi päästä mukaan viisumivapausohjelmaan, mutta niille maille, joille se on mahdollista, on odotettavissa myönteistä vaikutusta maan talouteen. Vahva ja terve talous on elintärkeää Yhdysvaltojen turvallisuuden varmistamiselle. Vuonna 2014 Yhdysvallat toivotti tervetulleeksi keskimäärin 20 miljoonaa VWP-matkustajaa, jotka Yhdysvaltain kauppaministeriön mukaan käyttivät arviolta 84 miljardia dollaria kulutustavaroihin. VWP-matkustajien vaikutus oli lähes 231 miljoonaa dollaria Yhdysvaltain paikalliseen talouteen joka päivä.

Viisumivapausohjelma edesauttaa myös matkailun kasvua Yhdysvaltain ja muiden maiden välillä, mikä johtaa myönteiseen taloudelliseen vaikutukseen kaikkien mukana olevien maiden kannalta. Etelä-Korea on hyvä esimerkki tästä. Maa liittyi mukaan viisumivapausohjelmaan vuonna 2008, ja Etelä-Korean ja Yhdysvaltain välinen matkailu on lisääntynyt moninkertaisesti. Ennen kuin Etelä-Korea liittyi mukaan viisumivapausohjelmaan, kulku Dallasin ja Soulin välillä keskimäärin kolme lentoa viikossa, mutta vuoteen 2013 mennessä viikoittaisten lentojen määrä oli noussut 14 lentoon. Yhdysvalloissa vierailleet eteläkorealaiset matkailijat käyttivät noin 8,6 miljardia dollaria vuonna 2016.

Mitkä ovat viisumivapausohjelman vaatimukset yksilöiden ja maiden osalta?

Jotta henkilö voi matkustaa Yhdysvaltoihin ilman viisumia viisumivapausohjelman nojalla, koskevat häntä seuraavat vaatimukset:

Hänen on oltava jonkun jäsenmaan kansalainen: Alankomaat, Andorra, Australia, Belgia, Brunei, Chile, Espanja, Etelä-Korea, Irlanti, Islanti, Iso-Britanniassa, Italia, Itävalta, Japani, Kreikka, Latvia, Liechtenstein, Liettua, Luxemburg, Maltan tasavalta, Monaco, Norja, Puola, Portugali, Ranska, Ruotsi, Saksa, San Marino, Singapore, Slovakia, Slovenia, Suomi, Sveitsi, Taiwan, Tanska, Tsekki, Unkari, Uusi Seelanti, Viro

Kaikilla matkustajilla on oltava voimassaoleva sähköinen matkustuslupa (ESTA), ennen kuin he nousevat kyytiin kulkuvälineeseen, joka on matkalla Yhdysvaltoihin. Jos matkustaja hakee uutta passia tai hänen kansalaisuutensa, nimensä tai sukupuolensa vaihtuu, on hänen haettava uutta ESTA-lupaa.

Passin on oltava voimassa vähintään kuusi kuukautta aiotun Yhdysvalloista poistumispäivän jälkeen. Viisumivapausohjelma vaatii myös sirupassin, joka on turvallisempi passityyppi, johon on upotettu siru. Viimeisimmät tiedot sirupasseista löytyvät täältä.

Mitkä ehdot maan on täytettävä, jotta se voi liittyä viisumivapausohjelmaan?

Voidakseen liittyä tai pysyä mukana viisumivapausohjelmassa, on kunkin mukana olevan maan noudatettava seuraavia seikkoja:

  • Vuosittaisen muiden kuin maahanmuuttovierailijaviisumeiden hylkäämisprosentti on oltava alle 3 % viimeisen kahden talousvuoden aikana;
  • Maan on oltava valmis hyväksymään Yhdysvalloista karkotettujen kansalaistensa palautus kolmen viikon kuluessa siitä, kun Kotimaan turvallisuusvirasto on sitä pyytänyt;
  • Maan on suostuttava jakamaan tietoja kadonneista tai varastetuista passeista Yhdysvalloille;
  • Maan on solmittava Yhdysvaltojen kanssa virallinen sopimus terrorismia ja muunlaista vakavaa rikollista toimintaa koskevien tietojen jakamisesta;
  • Maan on tarjottava sirullisia passeja biometrisillä tunnisteilla;
  • Maan on suostuttava Yhdysvaltain kotimaan turvallisuusviraston suorittamaan arviointiin viisumivapausohjelman jäsenyyden vaikutuksesta maan turvallisuudelle, poliisin valvonnalle ja Yhdysvaltoihin kohdistuville maahanmuuttovaikutuksille;
  • Maan on suostuttava riippumattomaan tiedusteluarviointiin, jonka Yhdysvaltain kotimaan turvallisuusviraston tiedustelu- ja analyysivirasto pyytää.

Miten viisumivapausohjelman maiden matkustajia seulotaan?

Viisumivapausohjelma hyödyntää riskipohjaista monitahoista lähestymistapaa estääkseen terroristeja, rikollisia ja muita etsittyjä henkilöitä saapumasta Yhdysvaltoihin.

Kansallinen riskiarviointi suoritetaan jo ennen kuin maalle edes annetaan lupaa liittyä viisumivapausohjelmaan. Lisäksi yksittäiset VWP-matkustajat on tarkistettava ennen kuin he lähtevät kohti Yhdysvaltoja, sekä heidän saapuessaan Yhdysvalloissa satamaan tai lentokentälle, ja myös mahdollisten lisälentojen yhteydessä Yhdysvaltain sisällä.

Matkustajien perusteellinen seulonta on tärkeää Yhdysvaltain turvallisuustason nostamisen kannalta ja kyseessä on oleellinen terrorisminvastainen hanke. Seulonta suoritetaan ESTA-tiedot tarkistamalla. Yhdysvaltain kotimaan turvallisuusvirasto (DHS) tarkistaa ESTA-tiedot joka päivä terroristitietojen osalta ja tekee tiivistä yhteistyötä Yhdysvaltain tulli- ja rajavartiolaitoksen (CBS) sekä muiden virastojen kanssa tarkistaakseen ESTA-lupien kelpoisuuden useissa eri kohdissa.

Lisätietoja siitä, miten ESTA:n avulla tunnistetaan turvallisuusriskejä, löytyy täältä: Miten ESTA tunnistaa turvallisuusriskit?

Mitä maidenväliset tietojenjakosopimukset ovat?

Viisumivapausohjelmassa mukana olevien maiden on pakko noudattaa Yhdysvaltain kanssa solmittuja tietojenjakosopimuksia tunnettuihin ja epäiltyihin rikollisiin ja terroristeihin liittyen. VWP:n vaatimukset tehostavat yksilöiden seulontaa ja kohentavat kotimaan turvallisuutta kokonaisuutena.

Viisumivapausohjelman maat ovat toimittaneet Yhdysvalloille tietoja yli 6 000 tunnetusta tai epäillystä terroristista VWP:n tiedonjakosopimusten myötä.

Tällainen tiedonkulku vahvistaa olemassa olevaa tiedonvaihtoa Yhdysvaltain ja VWP-maiden turvallisuuspalveluiden välillä. Itse asiassa, VWP:n jäsenmaat ovat toimittaneet yli kaksi kolmasosaa Interpolin varastettujen ja kadonneiden matkustusasiakirjojen tietokannan tiedoista. Tämän tietokannan tietoja käytetään joka päivä DHS:n suorittamissa ESTA-tarkastuksissa.

Nämä tiedot parantavat merkittävästi DHS:n mahdollisuuksia havaita ja keskeyttää kaikkien sellaisten liikkeet, jotka saattaisivat mahdollisesti haluta aiheuttaa harmia Yhdysvalloille. Maiden, jotka haluaisivat liittyä viisumivapausohjelmaan, on sitouduttava noudattamaan täysin parempia turvatoimenpiteitä sekä monenlaisia muita velvoitteita.

Mitä parannuksia viisumivapausohjelmaan on hiljattain tehty?

Uusia vaatimuksia tarkastellaan ja päivitetään jatkuvasti. ESTA-sivustosta julkaistiin nykyaikaisempi versio marraskuussa 2019. Tämä piti sisällään uuden käyttöliittymän julkaisun sekä uusia toimintoja, kuten mahdollisuuden tallentaa hakemuksia täydennettäväksi myöhempänä ajankohtana. Toinen merkittävä joukko muutoksia tehtiin Obaman hallinnon aikana elokuussa 2015. Näihin muutoksiin lukeutuivat edistyneempi matkustajien seulonta, tietojen jakaminen ja muut turvallisuusvaatimukset, joiden avulla VWP-maat pystyvät käsittelemään ulkomaalaisten terroristien muodostamaa uhkaa.