Mitä ESTA-hakemuksessa kysytään?

Julkaistu: Apr 01, 2019, Muokattu: Aug 22, 2019 | Tunnisteet: ESTA-lomake, ESTA-sovellus, ESTA-kysymykset, ESTA-opas

ESTA-hakemuslomaketta hallinnoi ja säätelee Yhdysvaltain kotimaan turvallisuusvirasto (the Department of Homeland Security). Lomakkeen tarkoituksena on kerätä oleellinen määrä tietoa, jotta Yhdysvaltain tulli- ja rajavartiolaitos voi tarkistaa hakijan tiedot lukuisista kansainvälisen terrorismin, lentokieltojen ja rikosrekisterien tietokannoista. Yhdysvaltain henkilökunta huomioi kuitenkin ajan, joka hakijalta kuluu hakemuksen tekoon, sillä jos ESTA-lomakkeen täyttäminen on liian aikaa vievää ja vaivalloista, verkkomatkustusluvan tarkoitus vesittyy, sillä se voisi lannistaa matkustajia ja mahdollisesti vähentää Yhdysvaltoihin suuntautuvaa huvimatkailua. Näin ollen ESTA-lomakkeen kysymyksistä heijastuu tarkoitus pyytää mahdollisimman vähän tietoja, joiden avulla rajaviranomaiset voivat olla varmoja siitä, että hakija ei ole merkittävä riski Yhdysvaltain yleiselle turvallisuudelle.

Seuraavaa taulukkoa voi käyttää viitteenä ESTA-lomakkeen eri osioissa esitettäville kysymyksille (englanninkielinen lähde: https://www.cbp.gov/)

ESTA-hakemuksen osio

ESTA-kysymyskentät

HAKIJAN/PASSIN TIEDOT

Sukunimi, etunimi, sukupuoli, peitenimet, syntymäaika, syntymäkaupunki, syntymämaa, passin numero, kansalaisuus, kansallinen henkilötunnus, passin myöntämispäivä, passin vanhenemispäivä, passin myöntänyt maa, Onko mikään muu maa koskaan myöntänyt sinulle passia tai kansallista henkilökorttia matkustamista varten? Jos kyllä, kerro myöntänyt maa, asiakirjan tyyppi, asiakirjan numero sekä vanhenemisvuosi.

MUU KANSALAISUUS

Oletko tällä hetkellä jonkin toisen maan kansalainen? Jos kyllä, kerro minkä maan kansalainen olet. Miten sait tämän maan kansalaisuuden? Oletko koskaan ollut jonkun toisen maan kansalainen? Jos kyllä, kerro minkä maan kansalainen.

GE-JÄSENYYS

Oletko CBP Global Entry -ohjelman jäsen? Jos kyllä, anna passin tunnus / jäsennumero

VANHEMMAT

Molempien vanhempien sukunimi ja etunimi

YHTEYSTIEDOT

Osoiterivi 1, osoiterivi 2, asunnon numero, kaupunki, osavaltio/provinssi/maakunta, maa, puhelimen tyyppi, puhelinnumero, sähköpostiosoite

SOSIAALINEN MEDIA (VAPAAEHTOINEN)

Palveluntarjoaja/alusta, sosiaalisen median tunnus

TIEDOT TYÖLLISYYSTILANTEESTA

Onko sinulla nykyistä tai aiempaa työnantajaa? Jos kyllä, kerro tehtävänimike, työnantajan nimi, osoiterivi 1, osoiterivi 2, kaupunki, osavaltio/provinssi/maakunta, maa, puhelin

SYÖTÄ MATKUSTUSTIEDOT

Tapahtuuko matkustamisesi Yhdysvaltoihin läpikulkumatkalla toiseen maahan? Jos kyllä, anna tiedot seuraavassa osiossa:  

YHTEYSHENKILÖ YHDYSVALLOISSA

Nimi, osoiterivi 1, osoiterivi 2, asunnon numero, kaupunki, osavaltio, puhelinnumero

OSOITE YHDYSVALLOISSA OLESKELUN AIKANA

Osoiterivi 1, osoiterivi 2, asunnon numero, kaupunki, osavaltio, puhelinnumero

YHTEYSTIEDOT HÄTÄTILANTEESSA JOKO YHDYSVALLOISSA TAI MAAN ULKOPUOLELLA

Sukunimi, etunimi, sähköpostiosoite, puhelin

KELPOISUUSKYSYMYKSET

  1. Onko sinulla fyysinen sairaus tai mielisairaus, oletko huumeiden väärinkäyttäjä tai huumeriippuvainen, tai onko sinulla tällä hetkellä jokin seuraavista sairauksista (tartuntataudit on määritelty lainkohdan section 361(b) of the Public Health Service Act mukaisesti): kolera, kurkkumätä, tuberkuloosi, rutto, isorokko, keltakuume, virusverenvuotokuume, mukaan lukien Ebola, lassakuume, Marburgin tauti, Kongon-Krimin verenvuotokuume, vakava akuutti hengityselinten sairaus, joka kykenee siirtymään toisiin ihmisiin ja johtaa todennäköisesti kuolemaan.
  2. Onko sinua koskaan pidätetty tai tuomittu rikoksesta, joka johti vakaviin omaisuusvahinkoihin tai vakavaan haittaan toiselle henkilölle tai valtion viranomaiselle?
  3. Oletko koskaan rikkonut laittomien huumausaineiden hallussapitoon, käyttöön tai jakeluun liittyvää lakia?
  4. Pyritkö osallistumaan tai oletko koskaan osallistunut terrorismiin, vakoiluun, sabotaasiin tai kansanmurhaan?
  5. Oletko koskaan syyllistynyt petokseen tai esittänyt itseäsi tai muita väärässä valossa saadaksesi itse tai auttaaksesi muita saamaan viisumin tai pääsyn Yhdysvaltoihin?
  6. Oletko tällä hetkellä hakemassa töitä Yhdysvalloista tai työskentelitkö aikaisemmin Yhdysvalloissa ilman Yhdysvaltain hallituksen etukäteislupaa?
  7. Onko sinulle koskaan kielletty antamasta Yhdysvaltain viisumia, jota hait nykyisellä tai aiemmalla passilla, tai onko sinulta koskaan evätty pääsy Yhdysvaltoihin tai oletko koskaan peruuttanut pääsyhakemustasi Yhdysvaltain maahantulopaikassa?
  8. Oletko koskaan oleskellut Yhdysvalloissa pidempään kuin Yhdysvaltain valtion sinulle myöntämän ajanjakson?
  9. Oletko matkustanut Iraniin, Irakiin, Libyaan, Pohjois-Korea, Somaliaan, Sudaniin, Syyriaan tai Jemeniin, tai oleskellut näissä maissa, 1. maaliskuuta 2011 tai sen jälkeen?

HAKIJAN/PASSIN TIEDOT

Lomakkeen ensimmäisessä osiossa pyydetään hakijan perustietoja, kuten etu- ja sukunimi. Tässä osiossa pyydetään myös hakijan passin tiedot sekä tiedot muiden maiden kansalaisuuksista ja näihin kansalaisuuksiin liittyvistä asiakirjoista. Näitä tietoja syötettäessä on oltava huolellinen passin tietoja annettaessa, sillä näihin tulee usein virheitä, mikä johtaa ESTA-hakemuksen hylkäämiseen, sillä ESTA-hakemuksesi tietojen on vastattava passisi tietoja. Muita yleisiä virheitä on toisen nimen jättäminen pois etunimikentästä sekä etunimen syöttäminen erehdyksessä sukunimikenttään ja toisin päin.

MUU KANSALAISUUS

Tässä osiossa pyydetään tietoja aiemmista ja nykyisistä kansalaisuuksista. Mikäli hakijalla on toisen maan kansalaisuus, hakijan on kerrottava, miten hän on tämän kansalaisuuden saanut ja kerrottava minkä maan kansalaisuudesta on kyse, oli kyseessä sitten aiempi tai nykyinen kansalaisuus.

GE-JÄSENYYS

Yhdysvaltain tulli- ja rajavartiolaitoksella (CBP) on Global Entry -ohjelma, jonka tarkoitus on nopeuttaa maahantuloa ja turvatarkastuksen läpäisyä. CBP Global Entry -matkailijat ovat saaneet valmiiksi hyväksynnän, eli heitä pidetään matalan riskin matkustajina. Ohjelman jäsenet voivat saapua Yhdysvaltoihin automatisoitujen pisteiden kautta eri lentokentillä Yhdysvalloissa.

VANHEMMAT

Tässä osiossa sinun on annettava tiedot vanhemmistasi, mukaan lukien heidän etu- ja sukunimensä. Mikäli nämä tiedot eivät ole tiedossa, käytä huoltajinasi toimineiden henkilöiden tietoja tai kirjoita ”UNKNOWN”, mikäli sinulla ei ole ollut vanhempia tai huoltajia.

YHTEYSTIEDOT

ESTA-lomakkeen tässä osiossa pyydetään perusyhteystietoja, kuten osoitetta. CBP ei todennäköisimmin käytä osoitetietojasi yhteydenottoon. ESTA-hakemusta koskeviin yhteydenottoihin käytetään sähköpostiosoitettasi.

SOSIAALINEN MEDIA (VAPAAEHTOINEN)

CBP sisällytti tämän osion lomakkeeseen vuonna 2016 kerätäkseen tietoja hakijan sosiaalisen median tiedoista. Nämä tiedot eivät ole tällä hetkellä pakollisia, mutta niistä saattaa jossakin vaiheessa tulla pakollisia, mikäli saatujen tietojen todetaan olevan arvokkaita turvallisuusriskejä määritettäessä.

TIEDOT TYÖLLISYYSTILANTEESTA

ESTA-lomakkeen työllisyystilannetta koskevassa osiossa kysytään hakijan työnantajan nimeä ja yhteystietoja. Näitä tietoja pyydetään siksi, että CBP saa niiden avulla käsityksen työllisyystilanteestasi. Vaikka näitä tietoja ei todennäköisesti käytetä ESTA-hakemusten hyväksymiseen tai hylkäämiseen, on hyvin todennäköistä että niitä käyttävät rajavartijat, jotka voivat esittää kävijöille kysymyksiä rajalla Yhdysvalloissa koskien oleskelun syytä ja aitoa aikomusta palata kotiin matkasuunnitelmien toteuttamisen jälkeen.

YHTEYSHENKILÖ YHDYSVALLOISSA

Yhdysvaltoihin muussa kuin läpikulkutarkoituksessa saapuvien matkailijoiden on annettava Yhdysvalloissa olevan yhteyshenkilönsä yhteystiedot, mukaan lukien osoite ja puhelinnumero. Mikäli hakijalla ei ole yhteyshenkilöä Yhdysvalloissa, hän voi antaa yhdysvaltalaisen organisaation tai hotellin tiedot. Näiden ESTA-kysymysten avulla CBP kykenee määrittämään missä hakija todennäköisimmin yöpyy käyntinsä aikana, sekä saa tarkemmat tiedot kävijän yhteyshenkilöstä.

OSOITE YHDYSVALLOISSA OLESKELUN AIKANA

Tässä osiossa olevat tiedot voivat olla samat kuin edellisessä osiossa, mikäli turisti vierailee esimerkiksi New Yorkissa ja hänellä on antaa vain hotellin yhteystiedot, ei Yhdysvalloissa olevia yhteyshenkilöitä. Sopimusta neuvottelemaan saapuvien liiketoimintavierailijoiden pitäisi kuitenkin antaa yhteyshenkilönsä nimi yhdessä osiossa ja hotellin tai majoituksen tiedot seuraavassa osiossa.

YHTEYSTIEDOT HÄTÄTILANTEESSA JOKO YHDYSVALLOISSA TAI MAAN ULKOPUOLELLA

Mikäli hakija joutuu terveydelliseen hätätilaan ilman lähiomaista, CBP käyttää näitä tietoja ottaakseen yhteyttä ESTA-hakijan nimeämiin henkilöihin.

KELPOISUUSKYSYMYKSET

Nämä 9 ESTA-kysymystä, joihin vastataan kyllä tai ei, määrittävät matkustajan kelpoisuuden. Kysymykset koskevat eri aiheita, joiden tarkoituksena on määrittää, onko henkilö riski terveydentilansa, rikoshistoriansa, huumehistoriansa, terrorismiin liittyvän toimintansa, halunsa saada töitä Yhdysvalloista, Yhdysvaltain maahanmuutto- ja viisumihistoriansa sekä valikoituja Afrikan ja Lähi-idän maita koskevan matkustushistoriansa vuoksi. “Kyllä”-vastaus mihin tahansa näistä ESTA-hakemuksen kelpoisuuskysymyksistä johtaa todennäköisimmin hakemuksen hylkäämiseen, joten tämä osio lomakkeesta on täytettävä huolellisesti.

OIKEUKSISTA LUOPUMINEN

Hakijoiden on täytettävä myös “Oikeuksista luopuminen” -osio, jossa pääasiallisesti todetaan, että hakija luopuu oikeuksistaan valittaa tai hakea muutosta mihinkään Yhdysvaltain tulli- ja rajavartiolaitoksen päätökseen ESTA-hakemusta koskien. Tämä oikeuksista luopuminen on hyväksyttävä, jotta ESTA-hakemuksen voi lähettää.

VAHVISTUSOSIO

Tässä osiossa ESTA-hakija vakuuttaa, että hän on ymmärtänyt lomakkeen kysymykset ja vastannut niihin todenmukaisesti ja paikkansapitävästi parhaan tietonsa ja uskomuksensa mukaan. Tämä vahvistus on hyväksyttävä, jotta ESTA-hakemuksen voi lähettää.

Loppusanat

Vaikka ESTA-hakemuksen täyttäminen saattaa vaikuttaa mitättömältä tehtävältä, hakijoiden on kuitenkin syytä huomioida tiettyjä asioita vastatessaan ESTA-lomakkeen erilaisiin kysymyksiin. Onneksi hakijat voivat esikatsella vastauksensa ennen lomakkeen lähettämistä CBP:n käsittelyyn, koska hakijoita neuvotaan tarkistamaan lomakkeeseen antamansa tiedot sekä ESTA-kysymyksiin antamansa vastaukset vielä kerran.

Jos sinulla on viisumivapausohjelmassa mukana olevan maan passi ja haluat saada ESTA-luvan huvimatkaa, liikematkaa, lääketieteellistä hoitoa tai läpikulkumatkaa varten, aloita hakemuksen täyttäminen. Muissa tapauksissa käy katsomassa usein kysytyt kysymykset saadaksesi lisätietoja ESTA-luvasta.

Hae ESTA