Mitä erilaisia kategorioita Yhdysvaltain viisumeilla ja viisumivapauksilla on?

Julkaistu: Mar 23, 2020, Muokattu: Mar 23, 2020 | Tunnisteet: ESTA-vaatimukset, ESTA-kelpoisuus, Yhdysvaltain viisumivaatimukset

Johdanto

Yhdysvalloissa vierailevien vieraan maan kansalaisten on hankittava joko Yhdysvaltain viisumi tai viisumivapaus. Viisumin hakuprosessi sisältää yleensä lomakkeen ja passikuvatyylisen valokuvan lähettämisen verkossa, ei-palautettavan maksun maksamisen sekä osallistumisen tapaamiseen suurlähetystössä 14–79-vuotiaiden hakijoiden osalta. Viisumivapauden hakuprosessi suoritetaan kokonaan verkossa ja siihen tarvitaan vähemmän tietoja hakijasta, eikä hakijan tarvitse osallistua tapaamiseen suurlähetystössä. Tässä artikkelissa tarkastellaan joitakin yleisiä Yhdysvaltain viisumien kategorioita sekä käsitellään Yhdysvaltain viisumivapautta, jota kutsutaan nimellä ESTA.

Yhdysvaltain viisumien kategoriat

Yhdysvaltain viisumit jakautuvat kahteen pääkategoriaan: maahanmuutto- ja ei-maahanmuuttoviisumit. Näiden kahden suurin ero on pääasiassa matkan tarkoituksessa ja oleskelun kestossa. Vieraan maan kansalaisen, joka haluaa asua Yhdysvalloissa määrittelemättömän ajanjakson, pitäisi hakea maahanmuuttoviisumia. Jos taas matkan tarkoituksena on lyhytkestoinen matkailu, liiketoiminta, opiskelu, väliaikainen työskentely, lääketieteellinen hoito, lyhyet perhekokoontumiset ja muut väliaikaiset käynnit, on haettava ei-maahanmuuttoviisumia.

Viisumin saaminen ei automaattisesti oikeuta matkustajaa saapumaan Yhdysvaltoihin. Viisumi on yksinkertaisesti todiste siitä, että virkailija konsulaatissa tai suurlähetystössä on katsonut hakemuksen kelvolliseksi ja hakijan soveltuvaksi saapumaan maahan, mutta vain sitä tarkoitusta varten, joka hakemuksessa on ilmoitettu. Yhdysvaltain tulli- ja rajavartiolaitoksen (CBP) virkailija päättää maahantulopisteessä, voidaanko yksilö päästää Yhdysvaltoihin maahanmuuttolainsäädännön mukaisesti.

Yhdysvaltain maahanmuuttoviisumi

Yhdysvaltoihin matkustavat ulkomaan kansalaiset, joiden tarkoituksena on asettua asumaan maahan, voivat olla oikeutettuja maahanmuuttoviisumiin. Ensin hakijan on jätettävä hakemus Yhdysvaltain kansalaisuus- ja maahanmuuttovirastolle (USCIS). Poikkeuksellisia taitoja omaavat hakijat tai sijoittajat eivät yleensä ole riippuvaisia tuesta, mutta useimmilla muilla hakijoilla on oltava sponsori, kuten työnantaja tai sukulainen.

Maahanmuuttoviisumien kategoriaan lukeutuu useanlaisia viisumihakemuksia.

  • Yhdysvaltain kansalaisten ja Yhdysvalloissa laillisesti pysyvästi asuvien sukulaiset, puolisot ja tulevat puolisot voivat hakea viisumia perhesiteen pohjalta.
  • Henkilö, joka haluaa adoptoida orvon ulkomailta, voi hakea maiden välistä adoptioviisumia.
  • Vähintään 1 miljoonan dollarin pääoman sijoittajat (tai puolet tästä summasta, jos sijoitus suuntautuu köyhälle alueelle) voivat hakea sijoittajaviisumia.
  • Työnantajat, jotka lähettävät työtodistukset ja hakemukset mahdollisten työntekijöiden osalta työpohjaiselle maahanmuuttoviisumille.

Kun hakemus on hyväksytty, se siirretään paikalliselle konsulaatille tai ulkomailla sijaitsevaan suurlähetystöön, missä maahanmuuttoviisumi myönnetään. Tämän jälkeen maahanmuuttajan on tuotava viisumi mukanaan Yhdysvaltoihin ja näytettävä se CBP:n virkailijalle maahantulopisteessä.

Yhdysvaltain viisumit muuhun kuin maahanmuuttoon

Ulkomaan kansalaiset, jotka suunnittelevat oleskelevansa lyhyen aikaa Yhdysvalloissa matkailua, lääketieteellistä hoitoa, väliaikaista työtä, liiketoimintaa tai opiskelua varten, on haettava ei-maahanmuuttoviisumia. Tähän tarvitaan hakemus, jota täydennetään sitä tukevalla todistusaineistolla, mikä vaihtelee riippuen matkan tarkoituksesta ja viisumityypistä. Opiskelijat, turistit ja liikematkailijat voivat tehdä hakemuksen paikallisen konsulaatin tai suurlähetystön kautta.

Liikematkailijat, jotka haluavat osallistua kokouksiin, tapaamisiin tai sopimusneuvotteluihin Yhdysvalloissa, voivat hakea vierailijaviisumia (B-1). Opiskelijat, jotka on hyväksytty tutkinto-ohjelmaan Yhdysvalloissa, voivat hakea:

  • opiskelijaviisumia, jos kurssi on akateeminen (luokka F).
  • opiskelijaviisumia kurssille, jos kurssi on luonteeltaan ammatillinen (M).
  • vaihtovierailijaviisumia (J) osallistuakseen hyväksyttyyn vaihto-ohjelmaan.

Turistit, lääketieteellisen hoidon vuoksi matkustavat henkilöt sekä opiskelijat, jotka eivät sovi yllä esitettyihin kategorioihin (esim. kurssi, josta ei saa opintopisteitä), voivat hakea vierailijaviisumia (B-2), jota kutsutaan myös turistiviisumiksi.

Muihin maihin matkalla olevat matkustajat, jotka kulkevat Yhdysvaltojen kautta, tarvitsevat läpikulkuviisumin (C). Nähtävyyksien katselua, ystävien luona vierailua ja muita huvitarkoituksia varten matkustajan on hankittava vierailijaviisumi (B), vaikka oleskelun kesto olisikin lyhyt.

Maahanmuuttoviisumien erikoistapaukset ja muut viisumikategoriat

Riippuen matkan tarkoituksesta hakija voi olla kelpoinen saamaan myös monia muunlaisia viisumeita, kuten:

Diversity Visa - Esimerkiksi tämä monimuotoisuusohjelma on avoinna kansalaisille monista eri maista, joiden edustus Yhdysvalloissa on ollut historiallisesti alhainen. Ilmoittautuminen kumpaan tahansa tulevista arvonnoista, DV-2021 ja DV-2022, on veloituksetonta.

Yhdysvaltain viisumi virallista valtiovierailua varten - Valtionpäämiehet tai valtiojohto (esim. presidentit ja pääministerit) voivat hakea A-1-viisumia. Suurlähettiläät, konsulit, ministerit, hallituksen jäsenet, EU:n ja AU:n delegaatioiden edustajat sekä heidän välittömät perheenjäsenensä ovat myös yleisesti ottaen kelpoisia saamaan A-1- tai A-2-viisumin. Valtion työntekijät, jotkut puolustusvoimain virkailijat, EU:n tai AU:n henkilökunta ja heidän välittömät sukulaisensa tai elättinsä saattavat olla kelpoisia hakemaan A-2-viisumia.

Yhdysvaltain viisumit kansainvälisten organisaatioiden henkilökunnalle - Viisumityypit G-1:stä G-4:seen ovat myönnettävissä henkilöille, jotka työskentelevät kansainvälisissä organisaatioissa, mukaan lukien viranomaiset ja heidän välitön perheensä. G-5-viisumi saattaa olla saatavilla sellaisen henkilön henkilökohtaisille työntekijöille, jolla on jokin G-1- ja G-4-viisumien välisistä viisumeista. Kansalliset edustajat, NATOn henkilökunta ja heidän välittömät perheenjäsenensä voivat hakea viisumia aina NATO-1:stä NATO-6:seen. Heidän henkilökohtaisille työntekijöilleen voidaan myös myöntää NATO-7-viisumi.

Viisumi väliaikaisille uskonnollisille työntekijöille - Väliaikaisen uskonnollisen työntekijän viisumin (R-1) ehdot täyttävän matkustajan on oltava työskennellyt vähintään 2 vuotta samassa uskonnollisessa organisaatiossa, jossa hän aikoo työskennellä Yhdysvalloissa pappina tai uskonnollisena työntekijänä. Hänen on myös työskenneltävä vähintään osa-aikaisesti tässä organisaatiossa Yhdysvalloissa oleskellessaan.

Miehistön jäsenen viisumi - Kaupallisten lentokoneiden lentäjät ja lentohenkilökunta, kapteenit, insinöörit ja jotkut merialusten miehistön jäsenet, hengenpelastajat, keittiö- ja tarjoiluhenkilökunta sekä muu risteilyaluksen henkilökunta ja harjoitusalusten harjoittelijat voivat hakea miehistön jäsenen viisumia (D).  Hakijan on aiottava lähteä Yhdysvalloista 29 päivän sisällä maahan saapumisesta, jotta hän voi olla oikeutettu tähän viisumiin.  

Jatkoviisumi pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden perheelle - Matkustaja, jolle on myönnetty turvapaikka tai pakolaisen status Yhdysvalloissa, voi hakea lupaa puolisolleen ja heidän naimattomille lapsilleen liittyä kyseisen matkustajan seuraan käyttämällä lomaketta I-730.

Viisumivapausohjelma

Viisumivapausohjelma, joka on Yhdysvaltain kotimaan turvallisuusviraston (DHS) tällä hetkellä ylläpitämä ohjelma, mahdollistaa viisumivapaan matkustamisen korkeintaan 90 päivän jaksolle. Tällä hetkellä 39 maan kansalaiset voivat hakea viisumivapautta. Näiden ulkomaan kansalaisten on haettava matkustuslupaa verkossa sähköisen matkustuslupajärjestelmän kautta (Electronic System for Travel Authorization, ESTA). Hakemusta ei voi uusia, eikä hakijan oleskeluaikaa pidentää.

ESTA-hakijan on täytettävä verkkohakemuslomake ja vastattava kaikkiin asiaan liittyviin kysymyksiin lomakkeella. Päätös tehdään yleensä minuuteissa, mutta joissakin tapauksissa käsittely saattaa kestää jopa 72 tuntia.

Hyväksynnän jälkeen ESTA-lupaa voi käyttää matkailuun, liiketoimintaan ja läpikulkuun. Hakija ei kuitenkaan saa työskennellä tai osallistua kursseille, joista saa akateemisia opintosuorituksia. Luvan saadakseen hakijalla on oltava meno-paluulippu, hänen on käytettävä matkayhtiötä, joka on mukana viisumivapausohjelman sopimuksessa, sekä täytettävä muut ESTA-luvan vaatimukset. Hakija, jonka ESTA-lupa on hylätty, voi silti hakea Yhdysvaltain viisumia.

Yhteenveto

Yhdysvaltain viisumeita niin maahanmuuttoon kuin muihin tarkoituksiin on useita eri kategorioita. Tässä artikkelissa esiteltiin joitakin yleisimmistä maahanmuutto- ja ei-maahanmuuttoviisumeista, sekä tarkasteltiin kelpoisuuden kannalta oleellisia kriteereitä. Hakijoiden, jotka ovat kelpoisia viisumivapaaseen matkustukseen Yhdysvaltoihin, kannattaa harkita matkustuslupaa viisumivapausohjelman nojalla ESTA-luvan kautta, mikäli oleskelun kesto on alle 90 päivää kertaa kohden ja matkan tarkoitus on lyhytkestoinen liiketoiminta, matkailu tai läpikulku.

Mikäli sinulla on viisumivapauteen oikeutetun maan passi ja haluat saada ESTA-luvan turismia, liiketoimintaa, lääketieteellistä käyntiä tai läpikulkua varten, aloita hakemuksen täyttäminen tai käy UKK-sivulla saadaksesi lisätietoa ESTA-luvasta

Hae ESTA