Miksi ESTA-hakemukseen vaaditaan työnantajan tiedot?

Julkaistu: Aug 17, 2020, Muokattu: Aug 17, 2020 | Tunnisteet: ESTA-työllisyystiedot, ESTA-hakemus

Yhdysvaltain tulli- ja rajavartiolaitos (CBP) käyttää työllisyystilannetta koskevia tietoja apunaan määrittäessään, aikooko ESTA-hakija saapua Yhdysvaltoihin laittomasti muuttaakseen maahan taloudellisista syistä. Tähän lakiin liittyvä kohta on Yhdysvaltain maahanmuutto- ja kansalaisuuslain (Immigration and Nationality Act) kohta 214b. ESTA-hakijan on annettava tiedot työllisyystilanteestaan todisteeksi siitä, että hänellä on olennaiset taloudelliset yhteydet asuinmaahansa tai siihen maahan, jonka kansalainen hän on. ESTA-hakijan työnantaja toimii todisteena siitä, että hakija on kelpoinen matkustamaan Yhdysvaltoihin ei-maahanmuuttajana (eli vierailijana) viisumivapausohjelman ja Yhdysvaltain maahanmuutto- ja kansalaisuuslain mukaisesti.

Mikä Yhdysvaltain maahanmuutto- ja kansalaisuuslain (U.S. Immigration and Nationality Act) kohdan 214b tarkoitus on?

Lain tarkoituksena on varmistaa, että hakijat antavat riittävästi todisteita siitä, että heillä on vahvat perhesiteet ja taloudelliset siteet asuinmaahansa tai siihen maahan, jonka kansalaisia he ovat. Esimerkkejä taloudellisista siteistä ovat työ, pankkitilit tai todisteet asuntolainasta. Sinulta saatetaan kysyä perhe- ja taloudellisista siteistäsi asuinmaahasi tai siihen maahan, joka kansalainen olet, kun saavut Yhdysvaltain rajalle. Mikäli hakijan tarkoituksena on käydä Yhdysvalloissa nimenomaan työtä etsimässä, hän saattaa rikkoa lakia. Yhdysvalloissa käyntiä ESTA-luvan nojalla työhaastatteluun osallistumiseksi ei kuitenkaan katsota työn etsimiseksi. ESTA-lomakkeella oleva tähän lakiin liittyvä kelpoisuuskysymys on “Etsitkö tällä hetkellä työtä Yhdysvalloista tai oletko aiemmin tehnyt töitä Yhdysvalloissa ilman etukäteen saatua lupaa Yhdysvaltain viranomaisilta?”.

Pitääkö minun antaa tiedot työllisyystilanteestani ESTA-hakemuksessa?

Kyllä, koska näitä tietoja nimenomaan pyydetään hakemuslomakkeella, on hakijan annettava työnantajansa tiedot parhaan tietonsa mukaan. Työllisyystilannetta koskevien tietojen tahallinen antamatta jättäminen ESTA-hakemuksessa voi vaikuttaa Yhdysvaltain tulli- ja rajavartiolaitoksen (CBP) päätökseen. CBP ei arvioi työn arvoa. On hakijalle eduksi, että hän kykenee esittämään todisteita työllisyydestään näyttääkseen, että hän ei aio rikkoa Yhdysvaltain maahanmuuttolakeja.

Mitä työllisyystilannetta koskevia tietoja pyydetään?

ESTA-lomakkeessa työllisyystilannetta koskevan osion tietokenttinä ovat työnantajan nimi, työnimike, työnantajan osoite (osoiterivi 1, -rivi 2, osavaltio/maakunta, kaupunki ja maa). Tällä hetkellä lomakkeelle ei rekisteröidä muita tietoja, kuten palkka, aloituspäivä tai esimiehen nimi, mutta CBP voi tulevaisuudessa päättää lisätä kenttiä. Eläkkeellä olevien tai työttömien hakijoiden ei tarvitse syöttää lomakkeen työllisyystilannetta koskevaan osioon mitään tietoja.  

Yhteenveto

ESTA-lomakkeen työllisyystilannetta koskevat tiedot ovat pakollisia kenttiä, vaikka hakija voi päättää olla antamatta työnantajansa tietoja. On suositeltavaa, että hakija vastaa ESTA-hakemuksen työllisyystilannetta koskeviin kysymyksiin ja antaa työstään mahdollisimman paikkansapitävät ja ajantasaiset tiedot, jotta ESTA-luvan käsittely ei viivästy, ja jotta hakija ei osoita aikomusta mahdollisesti rikkoa Yhdysvaltain maahanmuutto- ja kansalaisuuslain säädöksiä.

Mikäli sinulla on viisumivapauteen oikeutetun maan passi ja haluat saada ESTA-luvan turismia, liiketoimintaa, lääketieteellistä käyntiä tai läpikulkua varten, aloita hakemuksen täyttäminen tai käy UKK-sivulla saadaksesi lisätietoa ESTA-luvasta

Hae ESTA