Kysymyksiä ja vastauksia viisumivapausohjelman (VWP) sallimaan liiketoimintaan

Julkaistu: May 25, 2020, Muokattu: May 25, 2020 | Tunnisteet: ESTA-vaatimukset, ESTA kaupallisiin tarkoituksiin

Voinko saapua Yhdysvaltoihin ESTA-luvalla suorittamaan tai tarjoamaan kaupallisia tai teollisia toimintoja tai palveluita?

Voit saapua Yhdysvaltoihin ESTA-luvalla suorittamaan tai tarjoamaan kaupallisia tai teollisia toimintoja, kunhan et saa kompensaatiota kyseisistä toiminnoista Yhdysvalloista tulevalta lähteeltä, kuten yritykseltä tai työnantajalta. Sallittaviin kaupallisiin tai teollisiin toimintoihin lukeutuvat esimerkiksi ammatti- tai liiketoimintatapaamisiin ja -tapahtumiin osallistuminen, itsenäisen palkattoman tutkimuksen suorittaminen, sopimusten neuvottelu, oikeuden käyminen tai liikekumppaneiden tapaaminen.

Voinko saapua Yhdysvaltoihin ESTA-luvalla ulkomaalaisen laite- tai koneyrityksen edustajana tai myyjänä tarkoituksenani asentaa, huoltaa tai korjata laitteita tai kouluttaa yhdysvaltalaisia työntekijöitä kyseisten laitteiden käytön suhteen?

Kyllä voit, kunhan tietyt ehdot täyttyvät. Ensinnäkin kyseisten laitteiden tai koneiden on oltava Yhdysvaltain ulkopuolella valmistettuja. Toiseksi, et voi saada suoritetusta työstä minkäänlaista kompensaatiota, joka tulisi yhdysvaltalaisesta lähteestä. Ja kolmanneksi, tällaisten palveluiden tarjoaminen on oltava kirjattuna myyjän ja yhdysvaltalaisen yrityksen väliseen myyntisopimukseen, ja sinulla on oltava vaadittavaa teknistä erikoisosaamista kyseisten palveluiden suorittamiseksi.

Voinko saada rahallista korvausta Yhdysvalloissa tehdystä työstä ammattiurheilijana, joka matkustaa ESTA-luvalla?

Et voi saada rahallista korvausta yhdysvaltalaisesta lähteestä, mikäli kyseinen korvaus on ensisijainen tulonlähteesi. Ammattiurheilijana voit kuitenkin tulla Yhdysvaltoihin osallistumaan kilpailuihin tai urheilutapahtumiin, joista saatat saada rahapalkintoja.

Onko mahdollista saapua Yhdysvaltoihin ESTA-luvalla ulkomaalaisen urheilujoukkueen ammattiurheilijana urheilukilpailuun osallistumista varten?

Yleensä on, kunhan sekä sinulla että joukkueellasi on vakinainen toimipaikka Yhdysvaltain ulkopuolella. Lisäksi ammattiurheilijana saamasi mahdollinen palkka on tultava ulkomaisesta (ei yhdysvaltalaisesta) lähteestä, ja joukkueenne toiminnan on oltava luonteeltaan kansainvälistä tai osa toimintaa, jonka on järjestänyt kansainvälinen organisaatio.

Entä jos olen amatööriurheilija? Voinko saapua Yhdysvaltoihin ESTA-luvalla osallistuakseni urheilutesteihin tai testijaksoon yhdysvaltalaista joukkuetta varten?

Voit, tietyin rajoituksin. Ensinnäkin matkasi tarkoitus ja kesto on rajattava pelkästään testijaksoon osallistumista varten, ei Yhdysvalloissa asumista ja työskentelyä varten. Lisäksi, et voi saada minkäänlaista rahallista korvausta yhdysvaltalaiselta joukkueelta lukuun ottamatta maksuja, jotka koskevat vain ja ainoastaan testijakson aikana syntyneitä kulujasi (esim. meno-paluulippu, majoitus ja ateriat).

Ammattilaisviihdyttäjänä, voinko suorittaa ammattiini liittyviä toimintoja Yhdysvalloissa ESTA-luvan nojalla?

Voit, kunhan esityksesi maksaa ulkomaalainen yritys tai organisaatio. Ainoa korvaus, jota voit saada yhdysvaltalaisesta lähteestä, liittyy majoituksen ja aterioiden kaltaisiin kuluihin, ja joissakin tapauksessa mahdollisiin palkintoihin, joita saatat saada suorituksestasi. Ammattilaisviihdyttäjänä toimiminen on myös mahdollista silloin, jos kyseinen toiminta on osa kulttuurivaihto-ohjelmaa.

Voinko käyttää ESTA-lupaa Yhdysvaltoihin saapumiseen, jos minut on palkattu tarjoamaan palveluita yksityisjahdilla?

Mitä todennäköisimmin tämän ei pitäisi olla ongelma, ja saat purjehtia Yhdysvaltain vesien läpi, kunhan tietyt ehdot täyttyvät. Riippumatta siitä, minkä maan lipun alle kyseinen jahti on rekisteröity, on aluksen alun perin pitänyt lähteä matkaan toisessa maassa sijaitsevasta satamasta. Lisäksi kaikkien suorittamiesi tehtävien ja velvollisuuksien on liityttävä pelkästään aluksen toimintoihin.

Voinko etsiä sijoituskohteita Yhdysvalloissa ESTA-luvan nojalla?

Vain silloin, jos toimintaasi ei katsota tuottavaksi työksi tai se ei sisällä yhdysvaltalaisen yrityksen aktiivista johtamista, sillä näihin toimintoihin tarvitaan E-2-viisumi. ESTA-luvan pohjalta sallittaviin toimintoihin lukeutuvat ammatti- ja liiketoimintatapaamisiin ja -tapahtumiin osallistuminen, itsenäisen palkattoman tutkimuksen suorittaminen, sopimusten neuvottelu, oikeuden käyminen tai liikekumppaneiden tapaaminen.

Voinko käyttää ESTA-lupaa työskennelläkseni sopimusraviohjastajana, tallirenkinä, valmentajana tai jockeyna ulkomaisen työnantajan puolesta, jos työskentelen jo toiselle työnantajalle?

Et, ESTA-lupa ei salli näitä toimintoja.

Voinko käyttää ESTA-lupaa saapuakseni Yhdysvaltoihin ulkomaalaisen yrityksen uuden toimipisteen, yhteistyökumppanin tai tytäryhtiön perustamista tai siellä työskentelyä varten?

Et, sinun tarvitsee hakea L-1-viisumia.

Voinko käyttää ESTA-lupaa vieraillakseni Yhdysvalloissa liiketoimintaa tarkkaillakseni?

Kyllä voit, jos roolisi rajoittuu tarkkailuun.

Voinko käyttää ESTA-lupaa Rauhanjoukkojen kouluttamiseen tai niissä vapaaehtoisena tai työntekijänä toimimiseen?

Et, et voit osallistua tällaiseen toimintaan Rauhanjoukoissa ESTA-luvan nojalla. Voit kuitenkin tehdä niin A- tai B-viisumilla. Varmista, että täytät Rauhanjoukkoja koskevan lainsäädännön osioissa 9 ja 10 (a)(4) määritetyt vaatimukset.

Voinko käyttää ESTA-lupaa vieraillakseni Yhdysvalloissa YK:n alaisen koulutus- ja tutkimuslaitoksen harjoittelijaohjelmaan osallistuakseni?

Kyllä voit, kunhan et ole vieraan hallituksen työntekijä. Jos olet vieraan hallituksen työntekijä ja haluat osallistua kyseiseen harjoittelijaohjelmaan, sinun tarvitsee hakea viisumia.

Voinko käyttää ESTA-lupaa saapuakseni Yhdysvaltoihin messuilla, näyttelyissä tai vastaavissa kansainvälisissä tapahtumissa työskennelläkseni?

Voit, mutta vain jos sinulla on ulkomainen työnantaja ja tulosi sekä työtehtäväsi katsotaan tulevan ulkomailta, ei Yhdysvalloista.

Voinko saapua Yhdysvaltoihin ESTA-luvalla toimiakseni vapaaehtoisena uskonnollisessa tai voittoa tavoittelemattomassa organisaatiossa?

Tämä riippuu vapaaehtoistoimintasi laajuudesta. Vapaaehtoinen rakennustyö ei ole sallittua, mutta voit osallistua tapaamisiin, olla yleiseksi avuksi sekä esiintyä puhujana konferensseissa tai uskonnollisissa tapahtumissa.

Amerikkalaisen yrityksen ulkomaalaisena johtajana, voinko käyttää ESTA-lupaa Yhdysvaltoihin saapumiseen, jos minulle maksetaan korvausta hallituksen kokoukseen osallistumisesta?

Voit osallistua tällaiseen toimintaan ESTA-luvan nojalla.

Voinko käyttää ESTA-lupaa saapuakseni Yhdysvaltoihin työskentelemään pelastuslaitoksen työntekijänä (esim. palolaitos, terveydenhuolto, jne.)?

Pelastustyöntekijät eivät saa työskennellä ammatissaan Yhdysvalloissa ESTA-luvan turvin. Pelastustyöntekijöiden on käytävä läpi erilaisia toimenpiteitä maahantulon suhteen Yhdysvaltain tulli- ja rajavartiolaitoksen (CBP) vaatimusten mukaisesti.