Kauanko ESTA-hakemuksessa kestää?

Julkaistu: Oct 07, 2019, Muokattu: Oct 07, 2019 | Tunnisteet: ESTA, ESTA-hakemusaika

Vuonna 2017 suoritetun tutkimuksen mukaan, johon osallistui tuhansia ESTA-luvan hakijoita, ESTA-hakemukseen kului keskimäärin 13 minuuttia. Hakemuksen täyttöaikaan vaikuttaa muun muassa se, onko hakijalla passi, matkan tiedot ja työnantajan tiedot helposti saatavillaan ESTA-lomaketta täytettäessä. Jos hakijan pitää etsiä asiakirjoja tai tietoja hakemusta tehdessään, ESTA-hakemuksen täyttämiseen kuluu enemmän aikaa. Lisäksi on muita tekijöitä, jotka ovat usein hakijasta riippumattomia, jotka voivat vaikuttaa ESTA-hakemuksen tekoaikaan, kuten internet-yhteyden nopeus, se käyttääkö hakija mobiililaitetta vai pöytäkonetta, ja onko Yhdysvaltain kotimaan turvallisuusviraston ESTA-hakemuksia käsittelevissä järjestelmissä ongelmia.

Toukokuusta 2017 ESTA-lomakkeessa on ollut useita osioita. Jokainen osio on listattu alla olevassa taulukossa osion täyttämiseen kuluvan ajan kanssa.

Osio

Vaaditut tiedot

Keskimääräinen täyttämiseen kuluva aika

Hakijan tiedot

Nimi, peitenimet, syntymäaika, syntymäkaupunki, syntymämaa, sukupuoli, sukunimet

2 minuuttia

Yhteystiedot

Postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumerot

2 minuuttia

Passin tiedot

Kansalaisuus, passin numero, vanhenemisajankohta, kansallinen henkilökortti, muut kansalaisuudet, asukas- tai henkilökortit

2 minuuttia

Yhteystiedot hätätapauksissa Yhdysvalloissa

Hätätapausten yhteyshenkilön nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

1 minuutti

Yhteystiedot / matkatiedot Yhdysvalloissa

Yhdysvalloissa olevan yhteyshenkilön nimi, osoite ja puhelinnumero

1 minuutti

Tiedot työllisyystilanteesta

Työnantajan nimi ja osoite

1 minuutti

Sosiaalisen median tiedot

Sosiaalisen median tilin nimi ja tyyppi

1 minuutti (vapaaehtoinen)

Matkailijan tiedot / kelpoisuuskysymykset

9 turvallisuuskysymystä

3 minuuttia

Tutkimuksessa tarkasteltiin ESTA-hakemuksen täyttämisaikojen eroja pöytäkoneiden ja mobiililaitteiden käyttäjien välillä. Mobiilikäyttäjät jaettiin sekä iOS- että Android-käyttäjiin, että myös tablettia ja puhelinta käyttäneisiin. Tutkimuksessa todettiin, että mobiililaitteiden käyttäjiltä kului todennäköisesti vähintään 30 % enemmän aikaa ESTA-hakemuslomakkeen täyttämiseen verrattuna pöytäkonetta käyttäneisiin. Joissakin tapauksissa mobiililaitteiden käyttäjiltä meni 100 % enemmän aikaa ESTA-hakemuslomakkeen täyttämiseen. Jos siis ajalla on merkitystä käyttäjälle, suositellaan hänelle ESTA-luvan hakemista pöytäkoneen tai kannettavan tietokoneen avulla.

Hakijat, jotka eivät olleet valmistautuneet hakemuksen täyttämiseen, käyttivät aikaa asiakirjojen etsintään seuraavia osioita täyttäessään: passin tiedot, yhteystiedot hätätapauksissa, yhteystiedot Yhdysvalloissa sekä tiedot työllisyystilanteesta.

Tutkimuksen tulosten perusteella suosittelemme varaamaan jopa 15 minuuttia hakijaa kohden ESTA-lupaa haettaessa verkossa. Näin varmistetaan se, että päähakija, muiden mahdollisten hakijoiden ohella, on hyvin perillä hakemusprosessista ja hakemusajoista sekä ymmärtää lomakkeen kysymykset ja ESTA-ohjelman rajoitukset.

Käyttäjien on syytä myös huomioida laite, jota he käyttävät tehdessään hakemusta verkossa. On syytä mainita, että maksun suorittamiseen kulunut aika jätettiin huomiotta tutkimuksessa. Tämä lisää ESTA-hakemuksen tekoaikaa todennäköisesti noin 1 minuutilla, mutta tämäkin voi vaihdella riippuen siitä, onko käyttäjällä maksutiedot valmiina hakemusta täytettäessä.

Mikäli sinulla on viisumivapauteen oikeutetun maan passi ja haluat saada ESTA-luvan turismia, liiketoimintaa, lääketieteellistä käyntiä tai läpikulkua varten, aloita hakemuksen täyttäminen tai käy UKK-sivulla saadaksesi lisätietoa ESTA-luvasta

Hae ESTA

Jaa

FacebookTwitterYoutube

Hae ESTA-lupaa

ESTA on pakollinen matkustuslupa matkailijoille, jotka saapuvat Yhdysvaltoihin meritse tai ilmateitse loma-, liike- tai kauttakulkumatkalle alle 90 päivän ajaksi.

Hae ESTA-lupaa

Tweets