Kattava ESTA-hakemusopas

Julkaistu: May 08, 2019, Muokattu: Nov 09, 2019 | Tunnisteet: ESTA, ESTA-sovellusopas

ESTA-viisumivapausohjelma on tehnyt turismi- ja liikematkoista Amerikkaan helpompia jo yli vuosikymmenen ajan. Perustamisensa jälkeen hakemusvaatimuksiin on tullut erilaisia muutoksia ja hakemuslomakkeen vaatimuksiin on tullut kattavia lisäyksiä kelpoisuuden ja turvallisuusseulonnan suhteen.

ESTA eroaa perusteellisella tavalla muista perinteisistä viisumeista. Ensinnäkin ESTA on “viisumivapaus”, mikä tarkoittaa, että teknisesti tarkasteltuna kyseessä ei ole viisumi. ESTA-luvan tarkoituksena on tarjota ihmisille nopea tapa päästä maahan lyhyeksi ajaksi, ja kun vierailun tarkoitus on hoidettu, on heidän matkustettava Yhdysvaltain ulkopuolelle. Toisaalta perinteiset viisumit sallivat ihmisille pääsyn Amerikkaan tiettyä tarkoitusta varten ja pidemmäksi aikaa kuin ESTA.

Ylipäätänsä ESTA on erilainen koska se ei anna Yhdysvalloissa vieraileville lakimääräisiä oikeuksia, joita Yhdysvaltain kansalaisilla tai Yhdysvaltain Green Card -työluvan tai työviisumin omaavilla henkilöillä on. Esimerkiksi viisumin omaavilla yksilöillä on mahdollisuus matkustaa Amerikkaan ja viipyä, kunnes syy, jota varten viisumi myönnettiin, on hoidettu, ja heille annetaan tiettyjä maahanmuutto-oikeuksia. ESTA-matkustajat voivat oleskella lyhyitä aikoja liikematka- tai vapaa-ajan tarkoituksissa, mikäli oleskelun kesto ei ylitä 90 päivää, kun taas Yhdysvaltain viisumin omaavat henkilöt voivat pysyä maassa kunnes oleskelun tarkoitus on suoritettu, vaikka siihen menisi kymmenen vuotta.

Voimassa olevan Yhdysvaltain viisumin omaavien henkilöiden ei tarvitse hakea ESTA-viisumivapautta. Toisin sanoen, voimassa olevan viisumin omaavan henkilön ei tarvitse hakea matkustuslupaa toimintojen päällekkäisyyden vuoksi. Yhdysvaltain tulli- ja rajavartiolaitoksen artikkelin (2017) mukaan kummankin viisumimuodon omaaminen ei takaa pääsyä Amerikkaan, vaikkakin ne todistavat, että toisen maan konsulivirkamiehet ovat antaneet matkustukseen luvan. Matkustuslupien hyväksyttävyyden määrittäminen on Amerikan maahanmuuttoviranomaisten harkinnan varassa eikä heidän tarvitse perustella matkustusluvan hyväksyntää tai hylkäämistä hakijalle.

Joka tapauksessa yksilöt voivat hakea ESTA-lupaa, mikäli kelpoisuusvaatimukset täyttyvät ja matkan tarkoitus on toteutettavissa lyhyessä 90 päivän ajassa. Henkilö on kelvollinen hakemaan maahanpääsyä ESTA-viisumivapausohjelman nojalla, jos hän on kotoisin jostakin niistä 39 maasta, jotka on listattu vapausohjelmassa. Nämä maat ovat seuraavat: Alankomaat, Andorra, Australia, Belgia, Brunei, Chile, Espanja, Etelä-Korea, Irlanti, Islanti, Iso-Britanniassa, Italia, Itävalta, Japani, Kreikka, Latvia, Liechtenstein, Liettua, Luxemburg, Maltan tasavalta, Monaco, Norja, Puola, Portugali, Ranska, Ruotsi, Saksa, San Marino, Singapore, Slovakia, Slovenia, Suomi, Sveitsi, Taiwan, Tanska, Tsekki, Unkari, Uusi Seelanti, Viro. Sen lisäksi, että hakija on jonkun näiden maan kansalainen, hänen on myös täytettävä seuraavat kelpoisuusvaatimukset:

 • Hakijalla ei saa olla vierailijaviisumia
 • Oleskelun kesto on korkeintaan 90 päivää
 • Matkan tarkoituksen pitäisi olla huvi tai liiketoiminta, sillä nämä syyt eivät vaadi pidempiä oleskelujaksoja; tämän vuoksi pitkäkestoiselle hakemusprosessille ei ole tarvetta
 • Voimassa oleva passi, jonka on lainvoimaisesti myöntänyt viisumivapausohjelmassa mukana oleva maa
 • Suunniteltu matka ei suuntaudu läheiseen territorioon tai viereisiin territorioihin, paitsi jos hakija on kyseisen maan asukas
 • Yhdysvaltain tulli- ja rajavartiolaitokselle toimitetaan riittävät perusteet maahantuloon maahanmuutto- ja kansallisuuslain pohjalta
 • Biometristen tunnisteiden, voimassa olevan passin ja henkilötietojen avulla todistetaan, että viisumihakemuksen kaikki ehdot on täytetty
 • Henkilö on kelvollinen, mikäli hänen ei todeta olevan uhka Amerikan terveydelle, turvallisuudelle ja hyvinvoinnille, erityisesti 9/11-tapauksen jälkeen

Kun hakija täyttää kaikki kelpoisuusvaatimukset, on vielä lisävaatimuksia, jotka on täytettävä. Ensinnäkin hakijalla on oltava voimassa oleva passi jostakin niistä 39 maasta, jotka ovat mukana viisumivapausohjelmassa. Tämä on perusvaatimus, joka on täytettävä hakuprosessin aikana, sillä kyseessä on olennainen tieto, joka on tarpeen maahanpääsyluvasta päätettäessä. Hakijalla ei saa olla vierailijaviisumia, sillä se vie pohjan ESTA-hakemukselta.

Further, McNeill, Carafano, Dean, & Sales (2009) ovat painottaneet maksutapaa, sillä useimmat ihmiset eivät ole tietoisia turvallisista maksutavoista. Maksun suorittamiseen tarvitaan voimassa oleva VISA, MasterCard, American Express tai Discover Card, sillä valtio pitää näitä turvallisina, autenttisina sekä valtion virastojen taloudellisten vaatimusten mukaisina.

Nämä kulut voi maksaa myöhemmin, vaikka joillakin on se käsitys, että asia on hoidettava välittömästi. Yksittäisillä hakijoilla on seitsemän päivää aikaa suorittaa maksu hakemuksen lähettämisen jälkeen. Mikäli maksua ei suorita tässä ajassa, hakemus ei enää ole käytettävissä ja hakijan on tehtävä uusi hakemus. Sama koskee ryhmähakemuksia, mutta seitsemän päivän ajanjakso alkaa vasta kun viimeinen hakemus on jätetty. Aivan kuten yksilöhakemustenkin kohdalla, ryhmän lupatunnus ei ole enää käytettävissä ja ryhmän yhteyshenkilön on tehtävä hakemus uudelleen. McNeillin, Carafanon, Deanin, & Salesin (2009) mukaan tämän käytännön tarkoituksena on helpottaa hakemusten käsittelyä ja lyhentää hakemusprosessin kestoa.

Parannellun ESTA-hakemuksen käyttöönoton myötä hakemukseen on lisätty vaatimuksia ja ne pitää täyttää, jotta luvan myöntämisen todennäköisyys paranee. Vuodesta 2014 lähtien maahanmuutosta vastuussa olevat viranomaiset ovat lisänneet paranneltuihin seulontatoimenpiteisiin nimiä ja salanimiä, kansalaisuuksia, vanhempien nimiä, kansallista henkilötunnusta sekä työllisyystilannetta koskevia kysymyksiä. Työllisyystilannetta koskevat tiedot on sisällytetty osana maahanmuutto- ja kansallisuuslain kohtaa 214b, koska ne kertovat kelpoisuudesta näiden lainmukaisten vaatimusten osalta. Tämän vuoksi hakijoiden on annettava nämä tiedot perustellakseen matkansa tarkoituksen.

Kelpoisuusvaatimusten ja hakemuksen vaatimusten pohjalta ESTA-viisumivapautta voi pitää väliaikaisena matkustuslupana. Henkilö tarvitsee ESTA-luvan saapuakseen Amerikkaan lyhyiksi ajanjaksoiksi, jotka ovat pituudeltaan alle 90 päivää, mikä tarkoittaa että lupa on luotu turismi- ja liiketoimintaa varten, joiden vuoksi tarvitaan lyhyitä ja määritetyn ajan kestäviä oleskeluita. Joustava viisumivapausohjelma mahdollistaa todellisten liike- ja huvimatkailijoiden määrän kasvun Amerikassa, millä on myönteisiä vaikutuksia turismiin ja Yhdysvaltain talouteen laajemmassa mittakaavassa. Tapauksissa, joissa oleskelun pituutta on pidennettävä yli 90 päivään, vierailijan on haettava Yhdysvaltain viisumia.

Matkasuunnitelmien varaamisen jälkeen hakijan ei tarvitse hakea ESTA-lupaa. Hakuprosessin aikana ei tarvitse antaa tarkempia tietoja matkasta, mutta hakemuksessa vaaditaan yhteyshenkilö Amerikassa, yöpymispaikan osoite, ja mikäli hakija on läpikulkumatkalla, tämä on kerrottava matkatietoja koskevassa osiossa. Vaikka lähetetyssä hakemuksessa olisi virheitä, niihin voi tehdä korjauksia (Duckett, 2016). Hakijan on myös syytä huomioida, että tiettyjä kenttiä, kuten passin numeroa ja passin myöntänyttä maata, ei voi muokata muutoin kuin tekemällä uuden hakemuksen ja maksamalla tarvittavat maksut.

Hakijoilla on joskus ollut vaikeuksia tärkeissä matkustusasiakirjoissa, kuten passissa, olevien nimien ja päivämäärien kanssa. Jotkut nimet esimerkiksi sisältävät kirjaimia, jotka eivät sisälly englannin aakkosiin, mikä saa aikaan luontaisia oikeinkirjoitusongelmia ESTA-hakemuksissa. Yleensä ratkaisuna on viitata passin koneellisesti luettavaan osaan, jolloin nähdään kyseisen nimen yleismaailmallinen kirjoitusasu. Vanhenemispäiväänsä lähenevät passit ovat myös aiheuttaneet hakijoille vaikeuksia, sillä passi saattaa vanhentua hakijan ollessa Yhdysvalloissa (Siskin, 2014).

Lopuksi todettakoon, että hakemuksen tulos tulee yleensä välittömästi hakemuksen lähettämisen jälkeen, sillä ESTA-luvan hyväksyntäprosessi on erittäin automatisoitu. Tapauksissa, joissa käsittelyyn vaaditaan enemmän aikaa, vie lopullisen päätöksen saaminen korkeintaan 72 tuntia ja vastauksen voi tarkistaa käymällä katsomassa hakemuksen tilan verkkosivuilla tai sähköpostin kautta, mikäli hakija on antanut sähköpostiosoitteen ESTA-hakemusta lähettäessään. ESTA-hakemuksen tuloksia on kolme: “Lupa myönnetty (Authorization Approved)”, “Matkustuslupaa ei myönnetty (Travel Not Authorized)” ja “Lupa käsittelyssä (Authorization Pending)”. ”Matkustuslupaa ei myönnetty” -vastaus ei tarkoita, että hakijaa olisi kielletty saapumasta Amerikkaan, vaan hänelle ei ole annettu lupaa matkustaa viisumivapausohjelman nojalla. Tällöin matkustajan on haettava B1-liiketoimintaviisumia, B2-turistiviisumia tai C1-läpikulkuviisumia. Vastaavasti “Lupa käsittelyssä” ei merkitse matkustajan kannalta kielteistä päätöstä, vaan kertoo siitä, että Yhdysvaltain tulli- ja rajavartiolaitos tarvitsee lisäaikaa hänen hakemuksensa käsittelyyn ja asian ratkaisemiseen.

Viitteet

 1. Duckett, G. (2016). Travel in the United States of America: Questions and Answers. Singapore: George Duckett.
 2. McNeill, J. B., Carafano, J. J., Dean, J., & Sales, N. A. (2009). Visa Waiver Program: A Plan to Build on Success. Heritage Foundation Backgrounder, 9.
 3. Siskin, A. (2014). Visa Waiver Program. Congressional Research Service.
 4. U.S Customs and Border Protection. (2017). Travel. Retrieved from U.S Customs and Border Protection: https://www.cbp.gov/travel
 5. U.S Customs and Border Protection. (2017). U.S Customs and Border Protection. Retrieved from Department of Homeland Security: https://esta.cbp.dhs.gov/esta/

Jaa

FacebookTwitterYoutube

Hae ESTA-lupaa

ESTA on pakollinen matkustuslupa matkailijoille, jotka saapuvat Yhdysvaltoihin meritse tai ilmateitse loma-, liike- tai kauttakulkumatkalle alle 90 päivän ajaksi.

Hae ESTA-lupaa