ESTA-lupa liikematkatarkoituksiin

Julkaistu: Dec 03, 2019, Muokattu: Dec 03, 2019 | Tunnisteet: ESTA-vaatimukset, ESTA kaupallisiin tarkoituksiin

Johdanto

ESTA on kätevä matkustuslupa Yhdysvalloissa vieraileville liikematkailijoille, jota voivat käyttää viisumivapausohjelman jäsenmaihin lukeutuvien maiden passien haltijat. ESTA-lupaa voidaan käyttää erilaisiin liiketoiminnan toimintoihin, kuten liiketoimintaan liittyvään tutkimukseen, liikekumppanien kanssa pidettävään neuvonpitoon, tieteelliseen, koulutukselliseen, työhön liittyvään tai liiketoimintakokoontumiseen tai konferenssiin matkustamiseen, sopimusneuvotteluihin tai kuolinpesän asioiden hoitoon.

Esimerkkejä tilanteista, joissa ESTA-lupa soveltuisi liikematkatarkoituksiin

Esimerkki 1

Sinulla on jonkun viisumivapausohjelmaan kuuluvan 38 maan passi ja olet Lontoosta lentävä teknologiakehittäjä tai -intoilija, joka haluaa osallistua Consumer Electronics Show (CES) -tapahtumaan Las Vegasissa, Nevadassa, muutaman päivän ajan vierailijana. Tässä tapauksessa ESTA olisi soveltuva matkustuslupa.

Esimerkki 2

Henkilöstöhallinnon päällikkö on vastuussa Saksassa olevan insinööreistä koostuvan työntekijäjoukon matkajärjestelyistä. Kaikilla heistä on Saksan passi. Näiden insinöörien on vierailtava yhdysvaltalaisen asiakkaan työmaalla viikon ajan, ja heidän palkkansa maksaa koko ajan saksalainen työntekijä. Tässä esimerkissä HR-päällikkö voisi hakea ESTA-lupaa saksalaisten insinöörien puolesta.

Esimerkki 3

Ruotsin passin haltija ja tulkki, joka pyörittää ruotsalaista yritystä, haluaa vierailla Yhdysvalloissa neljän päivän ajan neuvotellakseen sopimuksesta yhdysvaltalaisen tavarantoimittajan tai asiakkaan kanssa. Mikäli yrittäjän toiminta tapahtuu hänen oman ruotsalaisen yrityksensä kautta, ESTA-lupa olisi soveltuvat matkustuslupa tällaiseen liiketoimintatarkoitukseen.

Millaisia muita töitä voin tehdä Yhdysvalloissa ESTA-luvan nojalla?

ESTA-lupaa voidaan käyttää työntekoon työnantajalle rajoitetusti, kunhan tulosi tulevat lähteestä, joka ei ole Yhdysvalloissa. Työnantajasi on myös oltava joka Yhdysvaltain kansalainen, joka asuu ulkomailla mutta on väliaikaisella vierailulla Yhdysvalloissa, tai ulkomaan kansalainen, joka toimii Yhdysvalloissa mutta omaa B-, E-, F-, H-, I-, J-, L-, M-, O-, P- tai Q-luokan viisumin.

Muut ESTA-vaatimukset

Matkailijan, joka haluaa saada ESTA-luvan liiketoimintaa varten, tulisi tutustua ESTA-vaatimuksiin ennen hakemuksen tekoa, kuin myös viisumivapausohjelmaan.

Hylätyt hakemukset ja kelvottomuus

Hylätyistä ESTA-hakemuksista ei voi valittaa. Hakija, jonka ESTA-lupa on hylätty tai joka ei ole kelpoinen hakemaan kyseistä lupaa, voi silti hakea B-1-liiketoimintaviisumia.

Rajoitukset

Oleskelun pidentäminen tai tilan muuttaminen - et voi pidentää ESTA-lupaa tai hakea viisumikategorian muutosta ollessasi Yhdysvaltain alueella. Kaikki muut viisumihakemukset tai seuraavat ESTA-hakemukset on lähetettävä Yhdysvaltain ulkopuolelta. Hakija vaarantaisi tulevan viisumin tai ESTA-luvan saamisen, mikäli hän ei poistu Yhdysvalloista ennen 90 päivän täyttymistä siitä, kun hän saapui Yhdysvaltain alueelle ESTA-luvan turvin.

Matkan tarkoitus - ESTA-lupaa ei voi käyttää, mikäli matkailija suunnittelee suorittavansa akateemisia opintoja, tekevänsä työtä Yhdysvalloista tulevan maksun eteen tai työskentelevänsä lehdistön edustajana, kuten radioon, printtimediaan, elokuvaan tai mihin tahansa muuhun mediamuotoon liittyen. ESTA-lupaa ei voi käyttää minkäänlaiseen maksulliseen kilpailu- tai esityssuoritukseen maksavan yleisön edessä. Lopuksi ESTA-lupaa ei voi käyttää tapana muuttaa maahan asumaan pysyvästi tai väliaikaisesti muutoin kuin viisumivapausohjelman salliman 90 päivän ajaksi.

Maahanpääsy

Hyväksytty ESTA-lupa ei takaa pääsyä Yhdysvaltoihin liiketoimintaa varten. Yhdysvaltain tulli- ja rajavartiolaitoksella (CBP) on valtuudet kieltää ketä tahansa ESTA-luvan saanutta matkustajaa saapumasta Yhdysvaltoihin. Kielteinen päätös rajalla saattaa johtua esimerkiksi siitä, että tavaroita tai tuotteita on jätetty ilmoittamatta tullille, ESTA-hakemuslomakkeelle on annettu harhaanjohtavia tietoja, tai mistä tahansa muusta syystä, jonka todetaan aiheuttavan mahdollisen maahanmuutto- tai turvallisuusriskin Yhdysvalloille. Mikäli sinulta evätään pääsy maahan rajalla, sinulla ei ole oikeutta valittaa päätöksestä.

Yhteenveto

ESTA-lupaa voidaan käyttää erilaisiin liikematkatarkoituksiin, jolloin se toimii kätevänä matkustuslupana Yhdysvaltoihin matkaaville työntekijöille, työnantajille ja yrittäjille. ESTA-luvan pohjalta suoritettavan työn tai liiketoiminnan luonteeseen kohdistuu useita tärkeitä rajoituksia, joten matkustajan on syytä tutustua ESTA-vaatimuksiin huolellisesti varmistaakseen, että matkan tarkoitus on sallittu.

Mikäli sinulla on viisumivapauteen oikeutetun maan passi ja haluat saada ESTA-luvan turismia, liiketoimintaa, lääketieteellistä käyntiä tai läpikulkua varten, aloita hakemuksen täyttäminen tai käy UKK-sivulla saadaksesi lisätietoa ESTA-luvasta

Hae ESTA

Jaa

FacebookTwitterYoutube

Hae ESTA-lupaa

ESTA on pakollinen matkustuslupa matkailijoille, jotka saapuvat Yhdysvaltoihin meritse tai ilmateitse loma-, liike- tai kauttakulkumatkalle alle 90 päivän ajaksi.

Hae ESTA-lupaa