Minimoi yleiset virheet ESTA-hakemuksen teossa

Julkaistu: Jul 15, 2019, Muokattu: Oct 16, 2022 | Tunnisteet: ESTA-hakemus, ESTA-lomake

Virheet ESTA-hakemuksen teossa voivat olla kalliita, tai mikä pahinta, ne voivat rajoittaa matkailijan mahdollisuuksia matkustaa Yhdysvaltoihin sen myötä, että hän ei saa oikeutta matkustaa viisumivapausohjelman nojalla. Näin ollen ESTA-lupaa hakevien on syytä täyttää lomakkeensa huolellisesti, huomioiden erilaiset virheet, joita hakemuksen täyttämisessä esiintyy.

Virheet jakautuvat kahteen ryhmään. Ensimmäinen ryhmä sisältää kriittiset virheet, jotka todennäköisesti johtavat siihen, että ESTA-luvan hakija joutuu lähettämään uuden hakemuksen, tai ottamaan yhteyttä Yhdysvaltain tulli- ja rajavartiolaitokseen (CBP) pyytääkseen poikkeuslupaa uuden hakemuksen lähettämiseen virheen vuoksi. Mikäli CBP hylkää pyynnön, hakijan on haettava Yhdysvaltain turisti- tai liikematkaviisumia. Toinen ryhmä sisältää pienet virheet, joiden kohdalla hakija kykenee muokkaamaan hakemustaan sen lähettämisen jälkeen, tai sellaiset virheet, jotka eivät todennäköisesti vaikuta lupaan saapua Yhdysvaltoihin, vaikka virhettä ei voidakaan korjata.

Yksitoista yleisintä, mutta vältettävissä olevaa virhettä ESTA-lomakkeen täyttämisessä ovat:

Kriittiset virheet

Väärä passin numero

Passien numeroissa on vaihtelua riippuen siitä, minkä maan passi hakijalla on. Tyypillinen virhe on, että ESTA-hakemukseen syötetään liikaa, liian vähän tai vääriä numeroita sisältävä passin numero. ESTA-hakemukseen syötettyä passin numeroa ei voi muokata hakemuksen lähettämisen jälkeen, joten jos hakija on syöttänyt virheellisen numeron, hänen on lähetettävä uusi ESTA-hakemus.

Väärä maa, jonka kansalainen hakija on ja joka on myöntänyt passin

Hakijat sekoittavat usein nämä kaksi kenttää keskenään, vaikkakin ne ovat yleensä identtiset. Jos siis passin myöntänyt maa on Italia, myös maa, jonka kansalainen hakija on, on Italia.

Virheellinen syntymäaika

Syntymäaikansa päiväyksen, kuukauden tai vuoden kohdalla virheen tekevät ESTA-luvan hakijat joutuvat lähettämään uuden hakemuksen, sillä tätä kenttää ei voi muokata, kun hakemus on lähetetty. Vaikka asia vaikuttaakin pikkuseikalta, ESTA-lupaa hakevien olisi syytä tarkistaa tähän kenttään antamansa vastaukset vielä uudelleen ennen lomakkeen lähettämistä.

Väärä sukupuoli

Tällä hetkellä yksilö määritetään passissa joko “mieheksi” tai ”naiseksi”. Mikäli ESTA-lomakkeelle annetut tiedot eivät täsmää ESTA-luvan hakijan passin tietoja, ESTA-lupa voidaan hylätä tai hakijaa voidaan estää saapumasta Yhdysvaltoihin, mikäli hän ei kykene saamaan uutta ESTA-lupaa ajoissa ennen matkan alkua.

Toisen nimen jättäminen pois “etunimi”-kohdasta

ESTA-hakijan on syötettävä tähän kenttään myös toiset nimensä. Aivan kuten yllä mainittujen kohtien 1-3 kohdalla, mikäli hakija jättää toisen nimensä pois “etunimi”-kentästä, on hänen lähetettävä hakemus uudelleen.

Ensimmäisen tai toisen nimen kirjoittaminen väärin

Vastaavasti jos nimi on kirjoitettu jostakin syystä väärin, on hakemus tehtävä uudelleen, sillä ESTA-lupa mitätöityy, mikäli lomakkeelle annetut tiedot eivät vastaa hakijan passissa olevia tietoja.

Väärä vastaus johonkin kelpoisuuskysymykseen

Jos hakija vastaa johonkin kelpoisuuskysymykseen erehdyksessä “kyllä”, hänen ESTA-lupansa saatetaan hylätä. Jos taas hakija vastaa johonkin näistä kysymyksistä virheellisesti “ei”, hänelle voidaan antaa jopa viiden vuoden maahansaapumiskielto, mikäli todetaan, että hakija on pyrkinyt johtamaan Yhdysvaltain rajaviranomaisia harhaan.

ESTA-maksun kyseenalaistaminen

Hyväksytyn ESTA-luvan saanut hakija voi silti aiheuttaa itselleen odottamattomia ongelmia, mikäli hän kyseenalaistaa ESTA-maksun pankki- tai luottokortiltaan. Mikäli maksu peruutetaan, CBP mitätöi myönnetyn ESTA-luvan, sillä sen katsotaan olevan maksamatta. Yleensä hakija voi kuitenkin tehdä hakemuksensa uudelleen, mutta uudet ESTA-hakemukset saatetaan hylätä automaattisesti, koska aiempi ESTA-maksu on vaadittu takaisin.

Lievemmät virheet

Virheellinen sähköpostiosoite

Virheellisen sähköpostiosoitteen vuoksi Yhdysvaltain tulli- ja rajavartiolaitos (CBP) ei kykene ottamaan yhteyttä hakijaan ESTA-hakemuksen tilaa koskien. Mikäli hakija kuitenkin huomaa tehneensä virheen sähköpostiosoitteen suhteen, hän voi muokata kyseistä tietoa.

ESTA-hakemuksen tilan tarkistamatta jättäminen

Matkailija voi tarkistaa hakemuksensa tilan veloituksetta käymällä osoitteessa https://viralliset-esta.fi/tarkista-esta-tila. ESTA-hakemuksen tila kannattaa tarkistaa 24 tuntia ennen lähtöä, jotta Yhdysvaltoihin lähdössä olevaan lentokoneeseen tai laivaan astuva matkailija ei koe minkäänlaisia yllätyksiä.

Muu virheellinen tieto hakemuksessa

ESTA-lomakkeessa on lukuisia kenttiä, jotka saatetaan syystä tai toisesta täyttää virheellisesti tai vajavaisesti. Esimerkiksi “Yhteyshenkilö Yhdysvalloissa” voi olla hotelli, jota ei ole vielä varattu tai joka ei ole vielä tiedossa. Tällöin hakija voi improvisoida ja täyttää kenttään “00000” tai “UNKNOWN”. Useimpia vähemmän olennaisia kenttiä voi muokata ESTA-hakemuksen lähettämisen tai hyväksynnän jälkeen.

Johtopäätös

Nämä yksitoista yleisintä virhettä saattavat näyttää potentiaalisten ESTA-luvan hakijoiden silmissä ilmiselviltä ja helposti vältettäviltä, mutta niiden syiden ja seuraamusten pitäminen mielessä saa täyttämään ESTA-hakemuslomakkeen huolellisemmin ja tarkemmin.

Jaa

FacebookTwitterYoutube

Hae ESTA-lupaa

ESTA on pakollinen matkustuslupa kelpoisille matkustajille, jotka saapuvat Yhdysvaltoihin maa-, lento- tai meriteitse alle 90 päivää kestäville vierailuille.

Hae ESTA-lupaa