Yhdysvaltojen sähköinen viisumi

Julkaistu: May 19, 2019, Muokattu: Nov 09, 2019 | Tunnisteet: ESTA-sovellus, ESTA-tukikelpoisuus, USA Visa

Yhdysvallat ei tällä hetkellä tarjoa ulkomaan kansalaisille sähköisiä viisumeita Yhdysvaltoihin matkustamista varten. Ainoa “sähköinen matkustuslupa” Yhdysvaltoihin matkustamista varten on ESTA-lupa. Täten sähköistä viisumia Yhdysvaltoihin matkaamista varten ei tällä hetkellä ole olemassa, kun huomioidaan ESTA-luvan olemassaolo. ESTA tulee sanoista Electronic System for Travel Authorisation, sähköinen matkustuslupajärjestelmä. ESTA ei ole sähköinen viisumi, vaan sitä pidetään sähköisenä viisumivapautena, ja sitä voivat käyttää huvimatkoihin, liikematkoihin sekä läpikulkutarkoituksiin henkilöt, joilla on jonkun 39 viisumivapausohjelmassa mukana olevan maan passi. Lista näistä ohjelman 39 maasta on nähtävissä osoitteessa https://viralliset-esta.fi/viisumivapausohjelma/. Hyväksytyn ESTA-luvan saaville matkustajille annetaan sähköisesti lupa matkustaa Yhdysvaltoihin ja heidän passinsa sekä muut hakemuksen tiedot välitetään sähköisesti Yhdysvaltain tulli- ja rajavartiolaitoksen (CBP) järjestelmiin, jotka ovat rajaviranomaisten käytettävissä kaikilla maahansaapumispisteillä.

ESTA-luvan tarkoitus on auttaa CBP:tä seulomaan matkailijat ennen Yhdysvaltoihin matkaamista. ESTA auttaa CBP:tä estämään turvallisuusriskiksi katsottavia yksilöitä nousemasta Yhdysvaltoihin matkalla oleviin ilma- ja merialuksiin. ESTA-lupaa voi hakea verkossa ympäri vuorokauden. ESTA-hakemuksen lähettämiseen käytetyllä sivustolla on harvoin pidempiä huoltojaksoja, joten sivun käytettävyysaste on korkea. Päätös ESTA-hakemukselle annetaan yleensä 60 sekunnin kuluessa hakemuksen lähettämisestä tai sähköpostilla. Näin ESTA-lupaa voidaan siis pitää aidosti sähköisenä matkustuslupana, sillä sen saamiseen, hakemiseen tai käyttöön ei tarvita fyysisiä lomakkeita tai asiakirjoja.

On epätodennäköistä että Yhdysvallat ottaisi käyttöön sähköisiä viisumeita suosittujen viisumityyppien, kuten B-2-turistiviisumin, B-1-liikematkaviisumin tai C-1-läpikulkuviisumin kohdalla, koska viisumin saamiseen vaaditaan haastattelu suurlähetystöllä sekä kattavat tarkastukset. Tämä voi olla hankalaa niille matkailijoille, jotka eivät ole kelpoisia saamaan ESTA-lupaa, mutta viisumien erojen takana on syynsä. ESTA antaa matkailijoille riittävän hyväksynnän tavalliseen liike- tai huvimatkailuun ilman niitä lisäoikeuksia, joita matkailijat saavat viisumin myötä. Näin CBP voi luokitella kävijöitä tarkemmin ja panostaa enemmän niiden matkailijoiden seulontaan, joiden katsotaan olevan suurempia turvallisuus- tai maahanmuuttoon liittyviä riskejä.